• nám. Curieových 7, 110 00 Praha 1
  • English
Česká republika

O ELSA

ELSA nabízí studentům práv výjimečnou příležitost a prostor získání nových dovedností a zlepšení těch stávajících. Je to jedinečné uskupení stvořené pro interakci mezi studenty, pedagogy a odborníky v oblasti práva a právu blízkých oborů – a to po celé Evropě!

Naše poslání

Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce. Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.

Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků.

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

Historie

Jsme spolek, který píše svoji bohatou historii již od roku 1981.

Hodnoty

Jakožto studenti práv respektujeme lidské hodnoty, důstojnost člověka a lidská práva a aktivně je v naší činnosti prosazujeme.

Networking

Studentská organizace s hlavním sídlem v Bruselu, která spojuje více než 50 000 studentů po celé Evropě.

Mezinárodnost

Jedinečná síť, která svým působením propojuje studenty 44 zemí.

Aktuality

Další {{ loadmore.state.aktuality.ismore }} aktuality Došli jste až na konec.

Projekty

Jsme na

375

fakultách

Operujeme v

44

zemích

Máme přes

50000

členů

Vedení

Napište nám