• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

John H. Jackson Moot Court Competition

John H. Jackson Moot Court Competition (dříve znám jako ELSA Moot Court Competition – CMCC) je celosvětová soutěž pořádaná ELSA ve spolupráci s World Trade Organization. Nejprve probíhá 5 regionálních kol, a to v: Americe, Africe, Asii a dvě evropská. Soutěžní týmy po registraci podávají svá písemná podání, a to za stranu stěžovatele, i za stranu odpůrce. Týmy, které mají 2 -4 členy a 2 kouče, mají za úkol zanalyzovat fiktivní případ a následně si obhájit své stanovisko před komisí, která sestává z odborníků na obchodní právo z WTO. Po vyhodnocení regionálních kol se vybere přibližně 20 nejlepších týmů, které se utkají ve finálovém kole, které se koná v Ženevě.

FACE THE GLOBAL CHALLENGE!

Create an opportunity for yourself to learn about other cultures and legal systems in a spirit of critical dialogue and scientific co-operation.

Acquire knowledge of the fastest growing body of law – international economic law.

Accumulate experience to become internationally minded and professionally skilled.