• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

O ELSA

ELSA (Evropské sdružení studentů práva, orig. The European Law Students´ Association) je mezinárodní, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Byla založena za účelem setkávání mladých studentů práv na akcích, které jim umožní osobní rozvoj, seberealizaci a získání nových zkušeností v oblasti práva. ELSA je tvořená studenty právnických fakult a mladými právníky z celé Evropy, kteří mají zájem o akademický i osobní růst.

ELSA nabízí studentům práv výjimečnou příležitost a prostor získání nových dovedností a zlepšení těch stávajících. Je to jedinečné uskupení stvořené pro interakci mezi studenty, pedagogy a odborníky v oblasti práva a právu blízkých oborů – a to po celé Evropě!

ELSA byla založena v roce 1981 studenty z Maďarska, Německa, Polska a Rakouska. Její členská základna se stále rozrůstá a dnes je ELSA, s působností na téměř 375 fakultách ve 44 zemích, sdružující zhruba 50 000 studentů a mladých právníků napříč celou Evropou, největším nezávislým sdružením studentů práv na světě!

ELSA má v tuto chvíli členy a pozorovatele v Albánii, Ázerbájdžánu, Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Černé Hoře, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Gruzii, Chorvatsku, Irsku, Islandu, Itálii, Kazachstánu, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Maltě, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Ukrajině a Velké Británii.

V České republice působí ELSA na právnických fakultách v Brně, Olomouci, Plzni a Praze.

ELSA také spolupracuje s dalšími studentskými organizacemi v Severní Americe, s ALSA v Japonsku, ALSA v Austrálii, ALSA v Jižní Africe a s AEJCI v Pobřeží slonoviny.

Vize

„Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.“

Účel

„Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a propagovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků.“

Prostředky

„Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce.“

„Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesionální schopnosti.“

„Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.“