• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

PrímaLEX

Časopis PrímaLEX je studentský právní časopis, jenž vznikl pod záštitou Evropského sdružení studentů práv Praha – ELSA Praha. Již v roce 1998 započala tehdejší redakce poprvé svoji činnost. Nyní časopis vydává ELSA Česká republika a vychází jednou za rok. Od nového roku by měl časopis vycházet dvakrát za akademický rok. Redakce se dnes skládá ze studentů všech čtyř právnických fakult, složena z členů i nečlenů ELSA, kteří do časopisu přispívají svými názory, odbornými komentáři (velmi často za spolupráce odborníků z jednotlivých fakult), poskytují aktuální rozhovory nebo jen informují o dění na fakultách. PrímaLEX funguje jako informační médium pro studenty práv a mladé právníky, kteří rádi píšou a mohou se tak seberealizovat.

První číslo PrímaLEXu vyšlo v nákladu několika stovek kusů na pražské právnické fakultě, v březnu 1999. Od roku 2008 vychází časopis PrímaLEX na všech čtyřech právnických fakultách v České republice a stává se stále oblíbenějším. PrímaLEX nechybí na žádné ELSA akci, pořádané spolkem pro členy i nečleny – na přednáškách, členských schůzkách, seminářích, apod. Náklad se již rozrostl až na současné 3 000 ks a bývá studenty po vydání brzy rozebrán. 

Několik výtisků je rozesíláno významným advokátním kancelářím, stejně jako několika vydavatelům odborné právnické literatury. Vzhledem k tomu, že je PrímaLEX registrován Ministerstvem kultury, minimálně jeden povinný výtisk každého čísla naleznete ve všech krajských knihovnách. Pokud máte pocit, že by vás práce na časopisu bavila, že se rádi zapojíte do smysluplné studentské činnosti a naučíte se tak mnoha novým věcem, nebojte se kontaktovat šéfredaktora na primalex@cz.elsa.org. Kromě toho, že budete mít příležitost proniknout do spousty témat z jiného úhlu, poznáte také nové lidi a zažijete mnoho zábavy.