• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

ŘMCC

Česko-slovenský Římskoprávní Moot Court Competition

Moot Court Competition (MCC) je simulovaný soudní proces. Hlavním cílem projektu je prověřit znalosti studentů v daném odvětví práva a projevení jejich dostatečných profesionálních dovedností a argumentačních schopností před porotou složenou z profesionálů. Tyto praktické zkušenosti přinášejí studentovi výhodu v jeho budoucím povolání.

Česko-slovenský Římskoprávní MCC se svým průběhem podobá vystupování před Preatorem. Probíhá tedy tak, že soutěžící vystoupí před odbornou porotou a diskutují s ní o řešení zadaného případu. Nevystupují zde dvě dvojice soutěžících proti sobě, jako je tomu při klasickém Moot Courtu, například soutěži Czech Moot Court Competition (CMCC). Připravte se tak na zkoušku z římského práva nebo případně oprašte své znalosti z prvního ročníku.

Mezinárodní římskoprávní MCC je dvoukolový. Je tvořen lokálním kolem a finálním, mezinárodním kolem. Obě kola se rozdělují na písemnou a ústní část. Lokální písemné části mohou být 1-3 podle počtu přihlášených soutěžících. Nejdříve se uskuteční písemná kola, kde studenti vypracují otázky na určitou tématiku, jejíž zadání dostanou na místě. Písemná vypracování student obhájí před odbornou porotou, a to na konci poslední písemné části. Je tedy možné, že první část bude jen písemná a druhá či třetí část lokálního kola bude písemná a následně ústní.

Do mezinárodního finálního kola postupuje vždy 1 nejlepší tým ze zúčastněných fakult. Soutěže se účastní týmy z právnických fakult z České i Slovenské republiky.