• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

ELSA Day

ELSA Day je projekt ELSA International, který se koná vždy poslední středu v měsíci listopadu. V tento den pořádají všechny lokální i národní ELSA skupiny série akcí na dané téma, od pub-quizů po konference. Tento projekt je zaštítěn Radou Evropy, která každoročně obdrží plán akcí všech lokálních skupin a následně oceňuje 40 nejlépe zorganizovaných projektů. Na jarním International Council Meeting 2019 byla vítěznou zemí vyhlášená Česká republika.

Každý rok se všechny lokální skupiny po celé Evropě soustředí na konkrétní aktuální téma z oblasti lidských práv. V předchozím roce bylo vybráno Právo na vzdělání a záznam z akcí pořádaných lokálními skupinami ELSA Česká republika si můžete prohlédnout v následujícím videu.

Více informací o ELSA Day:
https://elsa.org/elsa-day/

Video z ELSA Day ELSA Česká republika 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=HgkizkKWujY