• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

Allen & Overy Essay Competition

Allen & Overy Essay Competition je soutěž písemných prací se zaměřuje zejména na základní vlastnosti právníka, a to kritické myšlení a psaný projev, neboť je velmi důležité, aby student porozuměl praktickým dopadům teorie v praxi a uměl si poradit s opravdu obtížnou právní otázkou.

Princip soutěže je postaven tak, že umožní skupinám studentů zabývat se nejasným diskutovaným tématem v určené právní oblasti, zkoumat všechny jeho aspekty z nového úhlu pohledu a mít možnost představit svůj originální náhled v rámci publikační činnosti. Projekt tak otevírá prostor pro novou a zajímavou argumentaci, přispívá k objevení nových talentů mezi studenty a zároveň jim poskytuje šanci se realizovat a prezentovat své myšlenky široké právní veřejnosti v rámci publikování svých závěrů.

Nejlépe umístění studenti se také mohou těšit na hodnotné ceny od advokátní kanceláře Allen & Overy v podobě finanční odměny ve výši až 20 000 Kč a 4denního pobytu v destinacích jako Londýn, Dubaj nebo Shanghai.