• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

Training Days

Na základě rotačního systému pořádá každý rok jedna z lokálních skupin ELSA Česká republika projekt Training Days, jehož účelem je rozvíjet naše členy v oblasti soft skills prostřednictvím workshopů a interaktivních tréninků vedených profesionály v jejich specializaci. Mimo jiné je to také příležitost zasvětit členy ostatních lokálních skupin do kultury a krás našich měst, vytvořit si kontakty na jiných fakultách a pevná přátelství během sociálního programu. Projekt jako Training Days je v mezinárodní ELSA síti poměrně unikátní. Obzvlášť pokud vezmeme v potaz, jak malá národní skupina jsme. Klasicky tato akce trvá tři dny a je určena výhradně pro členy ELSA.