• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

CMCC

Czech Moot Court Competition (dále CMCC) je simulovaný soudní proces. Hlavním cílem projektu je prověřit znalosti studentů v daném odvětví práva a projevení jejich dostatečných profesionálních dovedností a argumentačních schopností před porotou složenou z profesionálů. Tyto praktické zkušenosti přinášejí studentovi výhodu v jeho budoucím povolání.

Soutěž je také finančně ohodnocena, popřípadě mohou studenti soutěžit o krásné věcné ceny.

CMCC může být jednokolový. Má písemnou část, na kterou navazuje jedno celorepublikové ústní finále, kterého se účastní osm týmů s nejlepším písemným podáním (vždy záleží na počtu přihlášených týmů).

Nebo CMCC může být dvoukolový, kdy písemná část a fakultní lokální ústní kola probíhají na každé právnické fakultě v České republice a jejich vítězové postoupí do jednoho celorepublikového ústního finále, kde se utkají tato čtyři vítězná družstva z každé fakulty. Nebo může dojít k vylepšení kauzy, kdy po postupu čtyř družstev ze čtyř fakult dojde k pozměnění zadání, aby musely tyto týmy přepracovat svá podání a lépe se tak připravit na celorepublikové ústní finále.