• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

UEPA advokáti s.r.o.

Jsme mezinárodně orientovaná nezávislá právní kancelář se sídlem v Praze disponující komplexním know-how a proaktivním přístupem zaměřeným na obchodní klientelu. Sami sebe vnímáme jako alternativu velkých advokátních kanceláří. V mnohém se jim podobáme, neboť máme vysoké nároky na kvalifikaci našich právníků a také na důkladnost naší práce. Naši klienti tak mohou profitovat z toho, co jim nabízí flexibilita menší kanceláře.

Všichni partneři naší advokátní kanceláře působí na českém trhu 19 až 24 let, přičemž zkušenosti získávali jako vedoucí právníci v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze při poskytování poradenství klientům zejména při náročných korporátních a nemovitostních transakcích.

Naše kancelář poskytuje kompletní servis, což znamená, že poskytujeme poradenství ve všech důležitých právních oblastech. Převážná část naší agendy leží v oblasti obchodního práva se zaměřením na právo obchodních společností, práva nemovitostí, smluvního práva, pracovního práva, známkového a autorského práva, kartelového práva a compliance, jakož i ve vedení soudních sporů a rozhodčích řízení. Zvláštní pozornost v posledních letech věnujeme rovněž právu informačních technologií a ochraně a zabezpečení osobních údajů (GDPR).

Radíme našim klientům ve všech oblastech jejich podnikání, podporujeme je při jejich domácích a mezinárodních transakcích, jakož i při jejich každodenní práci. Našimi klienty jsou velké nadnárodní společnosti i malé a střední podniky z celé řady odvětví, jako jsou bankovnictví a finance, automobilový a strojní průmysl, nemovitosti a development, energetika, IT, služby, maloobchod a velkoobchod, hotelnictví a rekreační služby.

Máme největší německy mluvící tým na českém právním trhu, šest z našich právníků jsou němečtí rodilí mluvčí. Právní služby poskytujeme v češtině, slovenštině, angličtině, němčině polštině a francouzštině.

Považujeme se za partnery našich klientů, kteří mohou těžit z našich kontaktů v České republice a také z naší husté celosvětové sítě renomovaných advokátních kanceláří a spolupracujících partnerů z různých oblastí odborné praxe. Zároveň však nesoutěžíme s advokátními kancelářemi v jiných zemích, které to oceňují a pravidelně nás oslovují.

Naše kancelář dlouhodobě spolupracuje se studenty právnických fakult. Umožňujeme jim nahlédnout hlouběji do mnoha oblastí práva díky organizaci studentů na bázi tzv. pool-systému. To znamená, že studenty do projektů zapojují právníci s různým zaměřením. Výhodou je, že studenti nezůstávají v jedné či dvou oblastech práva, jak je tomu často v jiných kancelářích, ale získávají zkušenosti v širším spektru právních oborů. Zároveň mají možnost vidět celou transakci a nikoliv jen její malou část. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci, to znamená, že student, který pro nás pracuje, bude u nás s velkou pravděpodobností moci pokračovat také jako koncipient.

WWW.UEPA.CZ