• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • Čeština
Prague

ABOUT ELSA

(EN) ELSA nabízí studentům práv výjimečnou příležitost a prostor získání nových dovedností a zlepšení těch stávajících. Je to jedinečné uskupení stvořené pro interakci mezi studenty, pedagogy a odborníky v oblasti práva a právu blízkých oborů – a to po celé Evropě!

Our Mission

Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce. Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.

Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků.

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

History

We are an association that has been writing its rich history since 1981.

Values

As law students, we respect human values, human dignity and human rights and actively promote them in our activities.

Networking

A student organization with headquarters in Brussels that brings together more than 69 000 students across Europe.

Internationality

A unique network that connects students in 43 countries.

News

Next {{ loadmore.state.aktuality.ismore }} news You have reached the end.

Projects

We are at over

375

faculties

Operating in

43

countries

We have over

50000

members

Leadership

Contact Us