• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

Literární soutěž od Taylor Wessing

Nepromarněte poslední týden. Projekt  celorepublikové literární soutěže pro studenty všech vysokých škol se prodlužuje do 29.4.

Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika prodlužuje uzávěrku osmého ročníku studentské literární soutěže určené studentům nejen právnických fakult českých vysokých škol, se sídlem v České republice. Ta bude ve středu 29. dubna ve 23.59 hodin. Studenti mohou zasílat své literární příspěvky ještě v 18. týdnu. Téma literární eseje je „Pomáhat je normální“. Porota je sestavena z právníků, pracovníků neziskové organizace Dejme dětem šanci a studentů organizace ELSA Česká republika.

Aby se soutěže mohlo zúčastnit co nejvíce studentů, je možné se v rámci hlavního tématu vyjádřit k těmto bodům v oblasti Lidé v nouzi/ohrožené děti. Velký důraz bude kladen na osobní pohled na následující body. Zároveň ale můžete do eseje začlenit i aktuální pocity z doby koronavirové. Protože nejen děti, ale celá společnost potřebovala pomoci. Napište, jak to vidíte Vy. I daná témata povolují vlastní pohled na věc:

  • JAK MOHU SÁM POMOCI DĚTEM se začlenit
  • JAK MOTIVOVAT OKOLÍ K POMOCI
  • O ZODPOVĚDNOSTI, KTEROU MÁME KE SLABŠÍM 

První ucelená informace o soutěži z března je na www.taylorwessing.com/essay-competition a FB stránkách. Vyhlášený osmý ročník dává studentům prostor se na uvedené téma soustředit nyní až do 29. dubna 2020. Texty je možné zasílat pouze elektronicky na e-mailovou adresu events-cz@taylorwessing.com a zpráva musí být označena předmětem „Literární soutěž TW”. Plné znění soutěžních podmínek účastníci naleznou také na stránkách facebooku pod heslem Literární soutěž https://www.facebook.com/soutezprostudentyprav/. Vyhlášení oceněných proběhne, až nám to pravidla uvolňování koronavirových opatření dovolí.  

Tento ročník opět bude i finančně ohodnocen. Student nebo studentka, který/á vypracuje nejlepší esej z pohledu poroty, získá 10 000 Kč. Ten, kdo se umístí na druhém místě, obdrží odměnu 5 000 Kč a třetí místo bude ohodnoceno odměnou 2 000 Kč. Ceny do VIII. ročníku literární soutěže věnuje advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika. 

O Taylor Wessing: www.taylorwessing.com

O Dejme dětem šanci: www.dejmedetemsanci.cz