O ELSA

ELSA (Evropské sdružení studentů práva, orig. The European Law Students´ Association) je mezinárodní, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Byla založena za účelem setkávání mladých studentů práv na akcích, které jim umožní osobní rozvoj, seberealizaci a získání nových zkušeností v oblasti práva. ELSA je tvořená studenty právnických fakult a mladými právníky z celé Evropy, kteří mají zájem o akademický i osobní růst.

ELSA nabízí studentům práv výjimečnou příležitost a prostor získání nových dovedností a zlepšení těch stávajících. Je to jedinečné uskupení stvořené pro interakci mezi studenty, pedagogy a odborníky v oblasti práva a právu blízkých oborů – a to po celé Evropě!

ELSA byla založena v roce 1981 studenty z Maďarska, Německa, Polska a Rakouska. Její členská základna se stále rozrůstá a dnes je ELSA, s působností na téměř 375 fakultách ve 44 zemích, sdružující zhruba 50 000 studentů a mladých právníků napříč celou Evropou, největším nezávislým sdružením studentů práv na světě!

ELSA má v tuto chvíli členy a pozorovatele v Albánii, Ázerbájdžánu, Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Černé Hoře, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Gruzii, Chorvatsku, Irsku, Islandu, Itálii, Kazachstánu, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Maltě, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Ukrajině a Velké Británii.

V České republice působí ELSA na právnických fakultách v Brně, Olomouci, Plzni a Praze.

ELSA také spolupracuje s dalšími studentskými organizacemi v Severní Americe, s ALSA v Japonsku, ALSA v Austrálii, ALSA v Jižní Africe a s AEJCI v Pobřeží slonoviny.

Vize

„Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.“

 

Účel

„Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a propagovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků.“

 

Prostředky

„Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce.“

„Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesionální schopnosti.“

„Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.“

 

Akademické Aktivity

Hlavním cílem Akademických Aktivit je spojení teorie a praxe v simulovaných soudních sporech a v psaní vědeckých prací, tedy ve směrech, které nejlépe využije student a mladý právník ve své praxi.

Allen & Overy Essay Competiton a Research Group Competition jsou projekty, ve kterých student píše autorskou vědeckou práci na téma zadané advokátní kanceláří a ve které projevuje své názory na danou problematiku. Vítěz soutěže si odnese finanční odměnu a práce tří nejlepších studentů budou otisknuty ve Sborníku vědeckých prací.

Czech Moot Court Competition je simulovaný soudní proces. Hlavním cílem projektu je prověřit znalosti studentů v daném odvětví práva a projevení jejich dostatečných profesionálních dovedností a argumentačních schopností před porotou složenou z profesionálů. Tyto praktické zkušenosti přinášejí studentovi výhodu v jeho budoucím povolání. Soutěž je také finančně ohodnocena.

V neposlední řadě se AA zaměřují na teambuilding - především organizací projektů Funny weeked v Cikháji, Prvákoviny, Antiples, plesy, tradiční pochod na Říp, burza učebnic, na kus řeči s..., deskovky, laser games, soutěž Eskalátor a mnoha dalších. Akademické Aktivity se také starají o exkurze, návštěvy věznic a návštěvy Poslanecké sněmovny a Senátu České republiky.

Semináře & Konference

Jedna z klíčových sekcí ELSA - Semináře & Konference – slouží k obohacení univerzitního života studentů práv, a to především zvyšováním povědomí o aktuálních právních, ekonomických, sociálních a dalších tématech.

Tento svůj cíl sekce naplňuje prostřednictvím pořádaných seminářů, konferencí, přednášek, letních škol, právních debat a panelových diskuzí. Sekce se věnuje jak národnímu, tak mezinárodnímu prostředí a snaží se vždy reagovat na aktuální dění.

K dosažení co nejvyšší kvality při pořádání zmíněných akcí ELSA pravidelně spolupracuje s univerzitami, institucemi a advokátními kancelářemi.

Dalším ze způsobů obohacování studijního života jsou Study Visits. Návštěvou lokální skupiny jiné země a jejím pohoštěním ve vlastní zemi získávají studenti neocenitelné zkušennosti jak v oblasti právní, tak obecně národní kultury. Završením snahy o mezinárodní rozměr a vzdělávání současně pak může být Institutional Study Visit, která se může stát inspirací těm studentům, kteří míří do světa.

STEP

STEP (Student Trainee Exchange Programme) je program výměnných stáží fungující od roku 1984, který je považován za vlajkovou loď ELSA. Umožňuje získat studentům práv a mladým právníkům pracovní zkušenosti v zahraničí, a to v Evropě i mimo ni. Stáže trvají po dobu 2 týdnů až 2 let a uskutečňují se v jakémkoli právním prostředí, např. v právních firmách, u soudů, ve veřejných institucích, v bankách, na firemních právních odděleních, v poradenských firmách a v mezinárodních a evropských organizacích.