•  sady Pětatřicátníků 320/14, 301 00 Plzeň 
  • English

Řanda Havel Legal

Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL poskytuje právní služby českým a zahraničním společnostem, podnikatelům, soukromým osobám i veřejným institucím. Díky podrobné znalosti českého právního prostředí, domácího trhu a rozsáhlým zkušenostem našich právníků s mezinárodními transakcemi nabízí ŘANDA HAVEL LEGAL komplexní právní služby ve všech stěžejních oblastech práva.

Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL má své kanceláře v Praze a Plzni. Svým klientům poskytuje široký rozsah právních činností v šesti jazycích.

ŘANDA HAVEL LEGAL je jedním ze zakládajících členů act legal, sdružení evropských advokátních kanceláří, které s téměř 400 špičkovými právníky, daňovými poradci a obchodními experty představuje přirozenou a komfortní volbu pro ty, kteří hledají vysokou kvalitu právních služeb na lokální i mezinárodní úrovni.

Klienti act legal mohou rovněž využít globální právní podporu poskytovanou v rámci mezinárodních sítí, se kterými act legal spolupracuje, zahrnující spojení s téměř 60 prestižními advokátními kancelářemi ve všech komerčně významných místech světa. Velice nás těší, že práce i výsledky advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL jsou pravidelně oceňovány v prestižních mezinárodních publikacích a v nezávislých hodnoceních v oboru práva.
ŘANDA HAVEL LEGAL má sjednané pojištění profesní odpovědnosti u renomovaného světového pojišťovacího ústavu v nadstandardní výši pojistného krytí. Pojištění se vztahuje na veškeré právní služby poskytnuté námi či naším prostřednictvím v souladu s jakýmkoliv právním řádem na světě.