•  sady Pětatřicátníků 320/14, 301 00 Plzeň 
  • English

ELSA Plzeň pořádala minulý týden sérii projektů pro rozvoj osobnosti

Tři dny. Pět odborníků. Pět besed. To je ELSA workshops. Minulý týden uspořádala ELSA Plzeň sérii besed s odborníky za cílem rozvoje tzv. soft skills nebo měkké dovednosti, což zjednoduše jsou schopnosti v oblasti chování.

Studenti si tak mohli vyslechnout konzultantku, lektorku a mentorku Mgr. Denisu Dědicovou s její přednáškou „Jak si z práce vytvořit poslání?“ nebo Pavla Houdka a Jasmínu Conevovou z Moderní Sebeobrana prezentující možnosti neagresivní sebeobrany a efektivní cesty učení. Vystoupil i Ing. Ondřej Staněk působící mimo jiné jako lektor předmětu Prezentační dovednosti na Vysoké škole Chemicko-technologické v Praze s tématem mikrovýrazů nebo Petr Vacek z GrowJOB institute s manuálem, jak naplňovat své osobní vize.

Děkujeme zúčastněným, především ale všem vystupujícím a těšíme se na vás příště!

Fotky z akce budou na webu a Facebooku ELSA Plzeň.