• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • Čeština
Olomouc

ABOUT ELSA

(EN) ELSA nabízí studentům práv výjimečnou příležitost a prostor získání nových dovedností a zlepšení těch stávajících. Je to jedinečné uskupení stvořené pro interakci mezi studenty, pedagogy a odborníky v oblasti práva a právu blízkých oborů – a to po celé Evropě!

Our Mission

Poskytnout studentům práva a mladým právníkům možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a vědecké spolupráce. Pomáhat studentům práva a mladým právníkům získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Povzbuzovat studenty práva a mladé právníky v jednání pro dobro společnosti.

Přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšovat vzájemné porozumění a prohlubovat společenskou odpovědnost studentů práva a mladých právníků.

Spravedlivý svět respektující lidskou důstojnost a kulturní rozmanitost.

History

Jsme spolek, který píše svoji bohatou historii již od roku 1981.

Values

Jakožto studenti práv respektujeme lidské hodnoty, důstojnost člověka a lidská práva a aktivně je v naší činnosti prosazujeme.

Networking

Studentská organizace s hlavním sídlem v Bruselu, která spojuje více než 50 000 studentů po celé Evropě.

Internationality

Jedinečná síť, která svým působením propojuje studenty 44 zemí.

News

Next {{ loadmore.state.aktuality.ismore }} news You have reached the end.

Projects

We are at over

375

faculties

Operating in

43

countries

We have over

50000

members

Leadership

Contact Us

  • nám. Curieových 7 , 116 40 Praha 1
  • nb@elsa.cz