• Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70,
  • English

bnt attorneys-at-CEE

V posledních letech bnt úspěšně poskytuje poradenství privátním klientům, a to jak v otázkách souvisejících s jejich podnikatelskými nebo investičními aktivitami, tak v oblasti rodinných vztahů. Pražská pobočka se také dlouhodobě věnuje pro bono aktivitám a podpoře neziskových institucí. Za svou pro bono činnost pro neziskovou organizaci Cesta domů, jejímž cílem je poskytovat odbornou péči umírajícím a jejich blízkým, kteří o ně pečují, a současně přispět ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení služeb poslední péče v České republice, získala bnt v roce 2017 právnické ocenění Pro bono & CSR. Dlouhodobě bnt podporuje i Městská divadla pražská.