• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

Pozvánka na kongres Světové asociace právníků

ELSA Plzeň Vás zve na 24. mezinárodní kongres Světové asociace právníků na téma “Národní právní kultury v globalizovaném světě”.

  • od 23.10.2011
  • do 28.10.2011

Místo konání: Praha, Kongresové Centrum,

(26.10.2011 Plzeň, Velká Synagoga)

Fakulta právnická ZČU Vás společně se studentskou organizací ELSA Plzeň (The European Law Students´ Association Plzeň) zvou na 24. mezinárodní kongres Světové asociace právníků konající se 23. – 28. října 2011 v Kongresovém Centru Praha. Hlavním tématem bude otázka národních právních kultur v globalizovaném světě.

V pondělí 24. října budou tématy panelů role globálních standardů v přípravě absolventů pro moderní právní, ekonomické i politické prostředí, kultivace internetového řízení, trendy v právu leteckém, námořním a vesmírném. V úterý pak soukromé právo, rozhodci a jejich samostatnost, trendy v mezinárodním obchodním právu, praní špinavých peněz, regulace mezinárodního obchodu s cennými papíry, kontrola odzbrojení a mezinárodní reforma trestního práva. Středeční program bude kompletně probíhat v Plzni.

Ve čtvrtek 27. října bude na programu role a obsah vnitrostátních právních předpisů v mezinárodních systémech, transnacionální právo, zákon o obcích, dopad globalizace na mezinárodní právo a přeshraniční insolvenční řízení. V pátek pak ochrana menšin, etnických skupin a domorodců a nově vznikající problémy v oblasti lidských práv.

Zdroj: http://www.rozhodcisoud.net/

V rámci Kongresu bude zařazen i studentský “Work-Panel” a případné příspěvky budou publikovány.

Podrobnější informace ohledně registrace a kompletní program naleznete na http://www.worldjurist.org/