• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

Negotiation Competition 2018

Jedna z nejoblíbenějších soutěží studentů právnických fakult, Negotiation Competition, je opět tady! Tato soutěž má za cíl zlepšovat schopnost vyjednávání a vyjadřování se, které by měl každý právník ovládat. Negotiation Competition probíhá formou vyjednávání dvou stran ve snaze nalézt kompromis a vyjednat co nejlepší podmínky pro klienta. Studenti mají možnost si projít celým procesem od začátku a to nejdřív zpracováním dohody o záměru až po ústní vyjednávaní přímo v advokátní kanceláři.

Harmonogram soutěže:
9.11.2018 – Deadline pro přihlášení a zaslání dohody o záměru.
15.11.2018 – Deadline pro vyhlášení postupujících týmů do národního kola a jejich obeslání
23.11.2018 – Deadline pro zaslání upravené dohody o záměru
27.11.2018 – Ústní národní kolo (10:00)

Finálové ústní kolo se uskuteční přímo v AK CHSH Kališ na adrese Týn 639/1, Praha 1 – Staré Město.

Výherní týmy se mohou těšit na lákavé ceny:
1. místo – 10 000 Kč
2. místo – 6 000 Kč
3. místo – 3 000 Kč

Navíc všichni účastníci národního kola získají certifikát o účasti, což v životopise vždy vypadá dobře.

V našem případě se jedná o prodej cirkusu, který klient zdědil po své matce. Klient by chtěl vyjednat co nejlepší podmínky prodeje a to z důvodu jeho finančních problémů. V rámci výběrového řízení mu byla jiným cirkusem učiněna nabídka, která byla jediná relevantní. Vaším úkolem bude sepsat Dohodu o záměru, která by měla obsahovat nejpodstatnější znaky transakce. Za zadáním případu můžete najít taky užitečnou osnovu na to, jak sepsat tuto dohodu.

Případ najdete zde:
PŘÍPAD: https://drive.google.com/file/d/1F8KkQIq0yqlBDtO4zSKaPaiwTD0d5ejH/view?usp=sharing

Soutěž se skládá ze dvou kol. První je kvalifikační, které probíhá písemně ve formě dohody o záměru. Následně hodnotící z AK CHSH Kališ vybere 4 nejlepší týmy, které postoupí do národního ústního kola. Ještě před konáním finále budou tyto 4 týmy rozdělené náhodně do dvojic a bude určené, kterou stranu budou zastávat. Následně jim budou zaslání důvěrné informace na základě, kterých budou muset upravit svou dohodu o záměru a znova ji zaslat organizátorovi. Národní kolo probíhá formou simulovaného ústního jednání, kdy dva nejlepší týmy postupují do finálového kola o první místo.

Veškeré dotazy můžete směřovat na e-mail negotiation@cz.elsa.org.

Pravidla soutěže najdete tady: https://drive.google.com/file/d/1dmo7be3MpLyZ2yQy9UEG9AwxRKY59BUS/view?usp=sharing

V pravidlech také najdete přihlášku, kterou spolu s dohodou o záměru pošlete na e-mail negotiation@cz.elsa.org.