• nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
  • English

Allen & Overy Essay Competition 2019/2020

Essay Competition je soutěž písemných prací se zaměřuje zejména na základní vlastnosti právníka, a to kritické myšlení a psaný projev.📝

Princip soutěže je postaven tak, že umožní skupinám studentů zabývat se nejasným diskutovaným tématem v určené právní oblasti, zkoumat všechny jeho aspekty z nového úhlu pohledu a mít možnost představit svůj originální náhled v rámci publikační činnosti. Letošním tématem je „Prevence lepší než léčba: Co může přinést českému právu směrnice o preventivních restrukturalizačních rámcích?“
Projekt otevírá prostor pro novou a zajímavou argumentaci, přispívá k objevení nových talentů mezi studenty a zároveň jim poskytuje šanci se realizovat a prezentovat své myšlenky široké právní veřejnosti v rámci publikování svých závěrů.✨

S dotazy se můžete obracet na kontaktní email academicactivities@cz.elsa.org a pro více informací kouknout na blog Allen & Overy https://liveao.cz/20-rocnik-souteze-studentskych-praci/. 📧

Výherci se mohou těšit na následující ceny:

1. místo: Finanční odměna ve výši 20 000 Kč + 5denní pobyt v Londýně, Tokiu nebo Sydney s možností jednodenní návštěvy kanceláře Allen & Overy
2. místo: Finanční odměna ve výši 15 000 Kč
3. místo: Finanční odměna ve výši 10 000 Kč 🎉

Eseje můžete zasílat do 9. února 2020 na email studentskaprace@elsa.cz spolu s přihláškou, která tvoří přílohu pravidel, která naleznete na tomto odkazu: https://drive.google.com/file/d/1NSOoqzOOOCFabn4s2EPgs9LWP2xElq_a/view?usp=sharing 😍