ELSA Praha » O ELSA » Partneři

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER ELSA ČESKÁ REPUBLIKA

 


 

Allen & Overy je jednou z předních mezinárodních právních praxí, která na trhu působí již 87 let. Naše stále se rozšiřující síť 44 kanceláří v 31 zemích pokrývá Evropu, Asii, Pacifik, Blízký východ, Severní a Jižní Ameriku a Afriku, 
a díky ní máme jednu z nejrozsáhlejších působností na světě. 
Členství pražské kanceláře v této mezinárodní síti zajišťuje rozsáhlé sdílení znalostí, postupů, schopností a systémů informačních technologií. 

 Od vstupu na český trh v roce 1992 jsme získali pověst jedné z nejlepších kanceláří poskytujících právní služby v České republice. Naší silnou stránkou je kombinace mezinárodních zkušeností s hlubokými znalostmi českého právního a regulatorního prostředí. Většina našich právníků má české občanství, z nichž mnoho dokončilo postgraduální studia v USA, Velké Británii nebo Německu a pracovalo v našich mezinárodních kancelářích, zejména v Londýně. Nyní mají možnost pracovat na těch nejzajímavějších právních případech, a to primárně v anglickém jazyce.

Právě naše česká pobočka Allen & Overy  získala ocenění Czech Law firm of the year 2017 v rámci IFLR Europe awards 2017 a v letech 2014, 2015 a 2016 byla zvolena Top zaměstnavatelem roku v oblasti „Právník“ v průzkumu pořádaném Českou studentskou unií mezi studenty právnických fakult. Práce v naší advokátní kanceláři je nesmírně náročná, ale také obohacující. Vždy po půl roce u nás mají nejen koncipienti, ale i studenti práv možnost navázat spolupráci s jiným advokátem. Formou tzv. „rotace“ se tak mohou seznámit s různými oblastmi práva. Naší předností je týmová spolupráce a komunikativní prostředí, uspějí ale pouze ti nejlepší.

 Těšíme se na setkání s Vámi při některém z našich firemních projektů, jako např. Open days, Legal workshop, letní stáže a mnohé další.

 www.allenovery.com

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER ELSA PRAHA


White & Case v České republice

 

White & Case LLP je přední světovou advokátní kanceláří se sítí 38 poboček v 26 zemích světa. Jako jedna z prvních amerických právních firem se skutečně celosvětovou působností poskytuje poradenství a zastoupení prakticky ve všech oblastech práva dotýkajících se obchodu s mezinárodním přesahem. Pražská kancelář White & Case, která tento rok slaví 25 let na českém trhu, je jednou z největších mezinárodních právních kanceláří v České republice. S více než 50 právníky a daňovými poradci se specializuje především na složité bankovní a finanční transakce včetně restrukturalizací a insolvencí, projekty v oblasti nemovitostí a energetiky, fúze a akvizice, soudní spory, arbitráže, hospodářskou soutěž, trestní právo, ochranu duševního vlastnictví, oblast informačních technologií, telekomunikací a médií a přímé zahraniční investice. Klientům poskytujeme poradenství podle českého, anglického a amerického práva, a to jak v rámci jednotlivých projektů, tak i v každodenních právních a daňových otázkách, které vyvstanou v souvislosti s působením na českém i zahraničním trhu. Členové našeho týmu kombinují zkušenosti získané v rámci působení v České republice i v zahraničí.

Pražská kancelář White & Case je uznávána napříč všemi prestižními profesními publikacemi, včetně Chambers and Partners, The Legal 500 a IFLR 1000, a dlouhodobě se drží na nejvyšších příčkách hodnocení ve všech významných oblastech práva.

www.whitecase.com

 

 

 

 

 

Partneři ELSA Praha

 

 

 

 

EY

V EY nám velmi záleží na tom, aby svět kolem nás lépe fungoval. Snažíme se proto přispívat k větší důvěře v podnikatelské prostředí, k trvale udržitelnému růstu, rozvoji talentů ve všech oblastech lidské činnosti i k posilování vzájemné spolupráce.
Dobře si uvědomujeme, že cíl, který jsme si vytyčili, je velice ambiciózní a že jej nemůžeme uskutečnit bez úzké spolupráce s našimi klienty a dalšími lidmi, kteří smýšlejí stejně jako my, a bez jejich podpory.
Základním atributem naší globální organizace je pocit odpovědnosti nejen vůči našim klientům, ale i vůči širšímu společenství, které spoléhá na maximální kvalitu naší práce.
Chceme využít výjimečný potenciál naší globální organizace a podnítit diskusi o problémech a úkolech, které stojí před světovou ekonomikou i kapitálovými trhy.
Když funguje lépe podnikání, funguje lépe celý svět.


www.ey.com
www.cestasey.czPokorný, Wagner & partneři

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři se sídlem v Praze svým klientům nabízí již od roku 1996 právní služby na profesionální úrovni s ohledem na specifika právního řádu České republiky a práva EU. Od počátku činnosti kanceláře je zavedeným standardem poskytování komplexních právních služeb a poradenství spojených s podnikatelskou činností pro významnou tuzemskou i zahraniční klientelu. Předpokladem takového nasměrování bylo vytvoření vysoce odborného a zkušeného týmu právníků, jejich specializace a koordinace v rámci jednotlivých oblastí práva.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři patří mezi přední renomované advokátní kanceláře v České republice. V současné době v ní působí více než 40 právníků s dlouholetou právní praxí. Elementární schopností všech právníků kanceláře je poskytovat právní služby v anglickém jazyce. V případě potřeby může kancelář komunikovat rovněž v německém, francouzském či španělském jazyce.

Z hlediska odborné specializace poskytuje kancelář služby primárně v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního práva a restrukturalizací, obchodních arbitráží a soudních sporů, veřejných zakázek, hospodářské soutěže, veřejné podpory a nekalé soutěže, práva ICT a outsourcingu, duševního vlastnictví včetně softwarového práva, finančního práva, energetiky či reklamy. Samozřejmostí je i poskytování komplexních služeb v oblasti práva EU (např. hospodářské soutěže, veřejné podpory, veřejných zakázek, ochranných známek, regulace obchodu a služeb, ochrany osobních údajů, elektronických komunikací, antidumpingu atd.) včetně zastupování v řízeních vedených před Evropskou komisí a Evropským soudním dvorem.

Postup kanceláře v právních záležitostech se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což umožňuje nabízet pohotová, vhodná a efektivní řešení. Hlavním cílem je poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc přesně odpovídající specifickým požadavkům klientů.

www.p-w.cz

 

 

 

 

 

 

UEPA advokáti s.r.o.
Jsme mezinárodně orientovaná nezávislá právní kancelář se sídlem v Praze disponující
komplexním know-how a proaktivním přístupem zaměřeným na obchodní klientelu.
 Sami sebe vnímáme jako alternativu velkých advokátních kanceláří. V mnohém se jim
podobáme, neboť máme vysoké nároky na kvalifikaci našich právníků a také na důkladnost
naší práce. Naši klienti tak mohou profitovat z toho, co jim nabízí flexibilita menší kanceláře.
 Všichni partneři naší advokátní kanceláře působí na českém trhu 19 až 24 let, přičemž
zkušenosti získávali jako vedoucí právníci v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze
při poskytování poradenství klientům zejména při náročných korporátních a nemovitostních
transakcích.
Naše kancelář poskytuje kompletní servis, což znamená, že poskytujeme poradenství ve
všech důležitých právních oblastech. Převážná část naší agendy leží v oblasti obchodního
práva se zaměřením na právo obchodních společností, práva nemovitostí, smluvního práva,
pracovního práva, známkového a autorského práva, kartelového práva a compliance, jakož i
ve vedení soudních sporů a rozhodčích řízení. Zvláštní pozornost v posledních letech
věnujeme rovněž právu informačních technologií a ochraně a zabezpečení osobních údajů
(GDPR).
Radíme našim klientům ve všech oblastech jejich podnikání, podporujeme je při jejich
domácích a mezinárodních transakcích, jakož i při jejich každodenní práci. Našimi klienty jsou
velké nadnárodní společnosti i malé a střední podniky z celé řady odvětví, jako jsou
bankovnictví a finance, automobilový a strojní průmysl, nemovitosti a development,
energetika, IT, služby, maloobchod a velkoobchod, hotelnictví a rekreační služby.
Máme největší německy mluvící tým na českém právním trhu, šest z našich právníků jsou
němečtí rodilí mluvčí. Právní služby poskytujeme v češtině, slovenštině, angličtině, němčině
polštině a francouzštině.
Považujeme se za partnery našich klientů, kteří mohou těžit z našich kontaktů v České
republice a také z naší husté celosvětové sítě renomovaných advokátních kanceláří a
spolupracujících partnerů z různých oblastí odborné praxe. Zároveň však nesoutěžíme
s advokátními kancelářemi v jiných zemích, které to oceňují a pravidelně nás oslovují.
Naše kancelář dlouhodobě spolupracuje se studenty právnických fakult. Umožňujeme jim
nahlédnout hlouběji do mnoha oblastí práva díky organizaci studentů na bázi tzv. pool-
systému. To znamená, že studenty do projektů zapojují právníci s různým zaměřením.
Výhodou je, že studenti nezůstávají v jedné či dvou oblastech práva, jak je tomu často
v jiných kancelářích, ale získávají zkušenosti v širším spektru právních oborů. Zároveň mají
možnost vidět celou transakci a nikoliv jen její malou část. Máme zájem o dlouhodobou
spolupráci, to znamená, že student, který pro nás pracuje, bude u nás s velkou
pravděpodobností moci pokračovat také jako koncipient.
WWW.UEPA.CZ

UEPA advokáti s.r.o.
Jsme mezinárodně orientovaná nezávislá právní kancelář se sídlem v Praze disponující komplexním know-how a proaktivním přístupem zaměřeným na obchodní klientelu.


 Sami sebe vnímáme jako alternativu velkých advokátních kanceláří. V mnohém se jim podobáme, neboť máme vysoké nároky na kvalifikaci našich právníků a také na důkladnost naší práce. Naši klienti tak mohou profitovat z toho, co jim nabízí flexibilita menší kanceláře.


 Všichni partneři naší advokátní kanceláře působí na českém trhu 19 až 24 let, přičemž zkušenosti získávali jako vedoucí právníci v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze při poskytování poradenství klientům zejména při náročných korporátních a nemovitostních transakcích.


Naše kancelář poskytuje kompletní servis, což znamená, že poskytujeme poradenství ve všech důležitých právních oblastech. Převážná část naší agendy leží v oblasti obchodního práva se zaměřením na právo obchodních společností, práva nemovitostí, smluvního práva, pracovního práva, známkového a autorského práva, kartelového práva a compliance, jakož i ve vedení soudních sporů a rozhodčích řízení. Zvláštní pozornost v posledních letech věnujeme rovněž právu informačních technologií a ochraně a zabezpečení osobních údajů (GDPR).


Radíme našim klientům ve všech oblastech jejich podnikání, podporujeme je při jejich domácích a mezinárodních transakcích, jakož i při jejich každodenní práci. Našimi klienty jsou velké nadnárodní společnosti i malé a střední podniky z celé řady odvětví, jako jsou bankovnictví a finance, automobilový a strojní průmysl, nemovitosti a development, energetika, IT, služby, maloobchod a velkoobchod, hotelnictví a rekreační služby.


Máme největší německy mluvící tým na českém právním trhu, šest z našich právníků jsou němečtí rodilí mluvčí. Právní služby poskytujeme v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, polštině a francouzštině.


Považujeme se za partnery našich klientů, kteří mohou těžit z našich kontaktů v České republice a také z naší husté celosvětové sítě renomovaných advokátních kanceláří a spolupracujících partnerů z různých oblastí odborné praxe. Zároveň však nesoutěžíme s advokátními kancelářemi v jiných zemích, které to oceňují a pravidelně nás oslovují.


Naše kancelář dlouhodobě spolupracuje se studenty právnických fakult. Umožňujeme jim nahlédnout hlouběji do mnoha oblastí práva díky organizaci studentů na bázi tzv. pool-systému. To znamená, že studenty do projektů zapojují právníci s různým zaměřením. Výhodou je, že studenti nezůstávají v jedné či dvou oblastech práva, jak je tomu často v jiných kancelářích, ale získávají zkušenosti v širším spektru právních oborů. Zároveň mají možnost vidět celou transakci a nikoliv jen její malou část. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci, to znamená, že student, který pro nás pracuje, bude u nás s velkou pravděpodobností moci pokračovat také jako koncipient.


WWW.UEPA.CZ

 

 

 

Projektový partner BBH

 

 

BBH


BBH, advokátní kancelář, s.r.o. (BBH) je renomovaná česká advokátní kancelář s nadnárodní působností. Byla založena v roce 2000 v návaznosti na činnost přední mezinárodní právní kanceláře působící na území České republiky již od roku 1990. BBH v současné době působí v České republice v Praze, na území Ruské Federace v Moskvě (BBG Legal LLC) a na Slovensku v Bratislavě (BBH advokátská kancelária, s.r.o.).

www.bbh.cz

 

 

 

Partner Contract Competition 2017:


KSBbar-500x500.jpg


Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB)

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. spolupracuje s ELSA Praha v rámci organizace Contract Competition, jedinečné soutěže ve vyjednávacích schopnostech.

 

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. (KŠB), založená v roce 1990, se řadí mezi největší advokátní kanceláře v České republice a s téměř sedmdesáti právními a daňovými specialisty poskytuje ve svém pražském sídle a ve svých pobočkách komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům. Za dobu svého působení KŠB získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schopna plně konkurovat mezinárodním advokátním firmám. Kanceláři a jejím odborníkům se v průběhu let dostalo mnoha ocenění, přičemž k nejprestižnějším z nich patří opakované vyhlášení KŠB právní firmou roku v České republice dle hodnocení nezávislých ratingových institucí Who’s Who Legal a Chambers and Partners, stejně jako Právnická firma roku (ePrávo.cz). Vzdělávací dceřiná společnost kanceláře, KŠB Institut, s.r.o., nabízí semináře na míru i pro širokou veřejnost na aktuální právní a daňová témata včetně nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

www.ksb.cz