ELSA Praha » O ELSA » Partneři

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER ELSA ČESKÁ REPUBLIKA

 


 

Allen & Overy je jednou z předních mezinárodních právních praxí. Naše stále se rozšiřující síť 44 kanceláří v 29 zemích pokrývá Evropu, Asii, Pacifik, Blízký východ, Severní a Jižní Ameriku a Afriku, a díky ní máme jednu z nejrozsáhlejších působností na světě. Členství pražské kanceláře v této mezinárodní síti zajišťuje rozsáhlé sdílení znalostí, postupů, schopností a systémů informačních technologií.

Od vstupu na český trh v roce 1992 jsme získali pověst jedné z nejlepších kanceláří poskytujících právní služby v České republice. Naší silnou stránkou je kombinace mezinárodních zkušeností s hlubokými znalostmi českého právního a regulatorního prostředí. Většina našich právníků jsou Češi z nichž mnoho dokončilo postgraduální studia v USA, Velké Británii nebo Německu a pracovalo v našich mezinárodních kancelářích, zejména v Londýně. Nyní mají možnost pracovat na těch nejzajímavějších právních případech, primárně v anglickém jazyce.

Allen & Overy byla zvolena Top zaměstnavatelem roku 2011, 2012 a 2013 v oblasti „Právník“ v průzkumu pořádaném Českou studentskou unií mezi studenty právnických fakult. Práce v naší advokátní kanceláři je nesmírně náročná, ale také obohacující. Vždy po půl roce u nás mají nejen koncipienti, ale i studenti práv možnost navázat spolupráci s jiným advokátem. Formou tzv. „rotace“ se tak mohou seznámit s různými oblastmi práva. Naší předností je týmová spolupráce a komunikativní prostředí, uspějí ale pouze ti nejlepší.

Těšíme se na setkáni s Vámi při některém z našich projektů, jako např. Open days, Legal workshop, letní stáže a mnohé další.

www.allenovery.com

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER ELSA PRAHA


White & Case v České republice

 

White & Case LLP je přední světovou advokátní kanceláří se sítí 38 poboček v 26 zemích světa. Jako jedna z prvních amerických právních firem se skutečně celosvětovou působností poskytuje poradenství a zastoupení prakticky ve všech oblastech práva dotýkajících se obchodu s mezinárodním přesahem. Pražská kancelář White & Case, která tento rok slaví 25 let na českém trhu, je jednou z největších mezinárodních právních kanceláří v České republice. S více než 50 právníky a daňovými poradci se specializuje především na složité bankovní a finanční transakce včetně restrukturalizací a insolvencí, projekty v oblasti nemovitostí a energetiky, fúze a akvizice, soudní spory, arbitráže, hospodářskou soutěž, trestní právo, ochranu duševního vlastnictví, oblast informačních technologií, telekomunikací a médií a přímé zahraniční investice. Klientům poskytujeme poradenství podle českého, anglického a amerického práva, a to jak v rámci jednotlivých projektů, tak i v každodenních právních a daňových otázkách, které vyvstanou v souvislosti s působením na českém i zahraničním trhu. Členové našeho týmu kombinují zkušenosti získané v rámci působení v České republice i v zahraničí.

Pražská kancelář White & Case je uznávána napříč všemi prestižními profesními publikacemi, včetně Chambers and Partners, The Legal 500 a IFLR 1000, a dlouhodobě se drží na nejvyšších příčkách hodnocení ve všech významných oblastech práva.

www.whitecase.com

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER ICM PRAGUE

 

HOTEL DUO

 

Hotel DUO je jedním z největších konferečních hotelů v Praze s pestrou škálou kvalitních služeb, moderními pokoji a s úžasnou atmosférou. Můžete si vybrat z 630 pokojů různých kategorií vybavených pro Vaše pohodlí. Stylová restaurace Formanka nabízí moderní českou a mezinárodní kuchyni. Nově vybavené konferenční centrum s velkým kongresovým sálem a 10 menšími konferenčními místnostmi nabízí veškerý komfort pro různé druhy jednání a konferencí. V hotelovém Sportcentru naleznete prostor pro spoustu aktivit, jako například bazén, saunu, masáže a další.

 

 

 

Partneři ELSA Praha


 

UNICAplasma

Společnost UNICAplasma se snaží přispívat k záchraně lidských životů pomoc bezpečného a efektivního odběru lidské krvení plazmy určené k dalšímu zpracování (frakcionaci). Námi odebíraná plazma se používá pro výrobu řady léčiv zachraňujících lidské životy v České republice.

Plazmaferetické centrum UNICAplasma situované přímo nad stanicí metra "A" Hradčanská vznikalo od pořádku roku 2009. První odběry byly uskutečněny 7. května 2009.

Moderní prostory jsou rozděleny do několika částí: recepce, vyšetřovny, samotný odběrový sál s 20 lůžky a prostory pro zmrazování plazmy. Dárcům je k dispozici denní tisk, nové časopisy, dva počítače s připojením na internet. Dárci se mohou připojit k internetu i pomocí wifi.

www.unicaplasma.cz

 

 

 

 

 

EY

V EY nám velmi záleží na tom, aby svět kolem nás lépe fungoval. Snažíme se proto přispívat k větší důvěře v podnikatelské prostředí, k trvale udržitelnému růstu, rozvoji talentů ve všech oblastech lidské činnosti i k posilování vzájemné spolupráce.
Dobře si uvědomujeme, že cíl, který jsme si vytyčili, je velice ambiciózní a že jej nemůžeme uskutečnit bez úzké spolupráce s našimi klienty a dalšími lidmi, kteří smýšlejí stejně jako my, a bez jejich podpory.
Základním atributem naší globální organizace je pocit odpovědnosti nejen vůči našim klientům, ale i vůči širšímu společenství, které spoléhá na maximální kvalitu naší práce.
Chceme využít výjimečný potenciál naší globální organizace a podnítit diskusi o problémech a úkolech, které stojí před světovou ekonomikou i kapitálovými trhy.
Když funguje lépe podnikání, funguje lépe celý svět.


www.ey.com
www.cestasey.czPokorný, Wagner & partneři

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři se sídlem v Praze svým klientům nabízí již od roku 1996 právní služby na profesionální úrovni s ohledem na specifika právního řádu České republiky a práva EU. Od počátku činnosti kanceláře je zavedeným standardem poskytování komplexních právních služeb a poradenství spojených s podnikatelskou činností pro významnou tuzemskou i zahraniční klientelu. Předpokladem takového nasměrování bylo vytvoření vysoce odborného a zkušeného týmu právníků, jejich specializace a koordinace v rámci jednotlivých oblastí práva.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři patří mezi přední renomované advokátní kanceláře v České republice. V současné době v ní působí více než 40 právníků s dlouholetou právní praxí. Elementární schopností všech právníků kanceláře je poskytovat právní služby v anglickém jazyce. V případě potřeby může kancelář komunikovat rovněž v německém, francouzském či španělském jazyce.

Z hlediska odborné specializace poskytuje kancelář služby primárně v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního práva a restrukturalizací, obchodních arbitráží a soudních sporů, veřejných zakázek, hospodářské soutěže, veřejné podpory a nekalé soutěže, práva ICT a outsourcingu, duševního vlastnictví včetně softwarového práva, finančního práva, energetiky či reklamy. Samozřejmostí je i poskytování komplexních služeb v oblasti práva EU (např. hospodářské soutěže, veřejné podpory, veřejných zakázek, ochranných známek, regulace obchodu a služeb, ochrany osobních údajů, elektronických komunikací, antidumpingu atd.) včetně zastupování v řízeních vedených před Evropskou komisí a Evropským soudním dvorem.

Postup kanceláře v právních záležitostech se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což umožňuje nabízet pohotová, vhodná a efektivní řešení. Hlavním cílem je poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc přesně odpovídající specifickým požadavkům klientů.

www.p-w.cz

 

 

 

 

 

UEPA


Advokátní kancelář UEPA je moderním poskytovatelem služeb, jenž nabízí klientům právní poradenství a zastupování na nejvyšší odborné úrovni. Víme, že výše uvedenou větu naleznete v různých podobách v prezentacích téměř každé advokátní kanceláře - avšak přeci jsme jiní.

 

Sami sebe vnímáme jako alternativu velkých advokátních kanceláří. V mnohém se jim podobáme, neboť máme vysoké nároky na kvalifikaci našich právníků a také na důkladnost naší práce. Přesto však záměrně nepodléháme trendu pokračujícího spojování advokátů. Naši klienti tak mohou profitovat z toho, co jim nabízí flexibilita menší kanceláře.

 

Všichni společníci naší advokátní kanceláře působí na českém trhu 9 až 18 let, přičemž jako vedoucí právníci v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze poskytovali poradenství zejména v oblasti práva obchodních společností a při mnoha komplexních projektech a velkých obchodních transakcích.

Naše kancelář poskytuje kompletní servis, což znamená, že poskytujeme poradenství ve všech důležitých právních oblastech. Převážná část naší agendy leží v oblasti obchodního práva se zaměřením na právo obchodních společností, práva nemovitostí, smluvního práva, známkového a autorského práva, pracovního práva, jakož i ve vedení soudních sporů a rozhodčích řízení. Zvláštní těžiště naší činnosti představuje v posledních letech rovněž kartelové právo a compliance.

Služby poskytujeme jak českým, tak i mezinárodním společnostem různé velikosti. Řada našich klientů přitom pochází z německy mluvících zemí. Jsme však nezávislí a kanceláře máme pouze v Praze. Nekonkurujeme tudíž zahraničním advokátním kancelářím, které si této okolnosti cení a pravidelně se na nás v našem regionu obracejí.

Zároveň jsme dokonale propojeni na mezinárodní úrovni – to zahrnuje nejen partnery v rámci naší husté mezinárodní sítě advokátních kanceláří,  ale i další partnerství v různých zemích a v rozličných právních oborech, která již léta v úzké spolupráci aktivně využíváme. Naše advokátní kancelář je například dlouholetým členem mezinárodní sítě nezávislých advokátních kanceláří PANGEA NET, která působí ve 24 zemích světa na pěti kontinentech. Nejen díky ní známe téměř v každé zemi v regionu střední a východní Evropy, ale i daleko mimo něj (např. v asijských zemích nebo ve státech amerického kontinentu), důvěryhodné kolegy a kolegyně, s nimiž jsme již vícekrát úspěšně spolupracovali.

www.uepa.cz


 

 

 

Projektový partner BBH

 

 

BBH


BBH, advokátní kancelář, s.r.o. (BBH) je renomovaná česká advokátní kancelář s nadnárodní působností. Byla založena v roce 2000 v návaznosti na činnost přední mezinárodní právní kanceláře působící na území České republiky již od roku 1990. BBH v současné době působí v České republice v Praze, na území Ruské Federace v Moskvě (BBG Legal LLC) a na Slovensku v Bratislavě (BBH advokátská kancelária, s.r.o.).

www.bbh.cz

 

 

 

Partner Contract Competition 2017:


KSBbar-500x500.jpg


Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB)

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. spolupracuje s ELSA Praha v rámci organizace Contract Competition, jedinečné soutěže ve vyjednávacích schopnostech.

 

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. (KŠB), založená v roce 1990, se řadí mezi největší advokátní kanceláře v České republice a s téměř sedmdesáti právními a daňovými specialisty poskytuje ve svém pražském sídle a ve svých pobočkách komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům. Za dobu svého působení KŠB získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schopna plně konkurovat mezinárodním advokátním firmám. Kanceláři a jejím odborníkům se v průběhu let dostalo mnoha ocenění, přičemž k nejprestižnějším z nich patří opakované vyhlášení KŠB právní firmou roku v České republice dle hodnocení nezávislých ratingových institucí Who’s Who Legal a Chambers and Partners, stejně jako Právnická firma roku (ePrávo.cz). Vzdělávací dceřiná společnost kanceláře, KŠB Institut, s.r.o., nabízí semináře na míru i pro širokou veřejnost na aktuální právní a daňová témata včetně nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

www.ksb.cz