ELSA Praha » O ELSA

O ELSA

Evropské sdružení studentů práv ELSA je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace studentů práv a mladých právníků založená v roce 1981. Jsme největší asociací studentů práv na světě s působností na více než 300 fakultách ve 43 zemích napříč Evropou, sdružující zhruba 43 000 studentů a mladých právníků. V České republice působí ELSA na právnických fakultách v Brně, Olomouci, Plzni a Praze.

ELSA Praha se snaží o vytvoření jedinečného prostředí pro seberealizaci studentů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně organizuje přednášky, workshopy, mezinárodní konference nebo vzájemné návštěvy jiných lokálních skupin. Studentům zprostředkujeme letní školy a stáže v zahraničí prostřednictvím programu STEP.

ELSA Praha se aktivně účastní konferencí a studijních výměn organizovaných členskými skupinami ELSA po celé Evropě. Členové mají široké možnosti získání grantů na téměř všechny typy akcí organizovaných v rámci České republiky i v zahraničí.

Dlouhodobě také spolupracujeme s předními českými i mezinárodními advokátními kancelářemi.