ELSA Plzeň » STEP

STEP

STEP je program výměnných stáží, který funguje již více než 30 let a je spjat se sdružením ELSA od samého počátku. Tento program stážistům poskytuje bezprostřední praxi v oblasti hmotného i procesního práva a stejně tak zprostředkovává kulturu cizích zemí. Stáže trvají po dobu 2 týdnů až 18 měsíců a uskutečňují se v jakémkoli právním prostředí, např. v právních firmách, u soudů, ve veřejných institucích, bankách, na firemních právních odděleních, v poradenských firmách a v mezinárodních a evropských organizacích.

Před a během stáže poskytuje ELSA vybranému studentovi asistenci s hledáním ubytování, podáním žádosti o vízum (je-li třeba) a organizuje společenský program tak, aby stážistu zapojila do každodenního života místní komunity.

Pro více informací o programu STEP prosím přejděte na stránku STEP ELSA Česká republika.