ELSA Plzeň » Aktuálně » Post mortem: Lékař práv aneb konference o medicínském právu » Nerovné odměňování žen a mužů - diskuzní seminář
znak fak

Nerovné odměňování žen a mužů - diskuzní seminář

Autor: admin, publikováno: 04/04/2016 14:00 | 0 komentářů

 

POZVÁNKA  NA

  DISKUSNÍ SEMINÁŘ

K TÉMATU

NEROVNÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ

POŘÁDANÝ KATEDROU ÚSTAVNÍHO A EVROPSKÉHO PRÁVA FPR ZČU

VE SPOLUPRÁCI S KANCELÁŘÍ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

A GENDEROVÝM INFORMAČNÍM CENTREM NORA, O.P.S.

V RÁMCI PROJEKTU „POZOR NA ROZDÍLY V ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ!“

 

dne 4.4.2016; 14:00-17:00 v PD 208

Seminář bude zaměřen na uvedení do problematiky rovných příležitostí a zasazení tématu GPG (Gender Pay Gap) do legislativního kontextu.

 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.