ELSA Plzeň » Aktuálně » Post mortem: Lékař práv aneb konference o medicínském právu » ELSA Plzeň poskytla studentům bližší pohled na profesi exekutora
12

ELSA Plzeň poskytla studentům bližší pohled na profesi exekutora

Autor: Adam Doležal, publikováno: 31/10/2017 23:14 | 0 komentářů

V úterý dne 31. 10. uspořádala ELSA Plzeň další díl svého diskuzního seriálu „Titul, kam s ním?“ o právnických profesích, tentokrát se jednalo o profesi exekutora. Pozvánku přijala soudní exekutorka pro Plzeň - město, paní JUDr. Jitka Wolfová, která si pro zajímavost přizvala i svého kolegu z oboru. Beseda proběhla od 16:00 do 17:45 v Kulturce ZČU.


Stejně jako během předešlé besedy měli studenti všech ročníků Právnické fakulty ZČU možnost nahlédnout tzv. pod pokličku dané právnické profese. Každý se mohl dozvědět o současném vnímání exekutorů v České republice z pohledu státu, médií a veřejnosti, dále o postavení soudních exekutorů u nás ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, o účinnosti samotného vykonávaní exekucí, o kuriózních případech přímo z terénu nebo zajímavých exekučně zabavených věcí.


V případě, že jste se nemohli zúčastnit této akce, pak je naplánován další díl ze série „Titul, kam s ním?“, jednat se bude o profesi soudce. Pokud máte zájem zúčastnit se minimálně stejně tak zajímavé besedy, pak dorazte 9. 11. v 17:00 opět do Kulturky ZČU.