ELSA Plzeň » Aktuálně » Post mortem: Lékař práv aneb konference o medicínském právu

Post mortem: Lékař práv aneb konference o medicínském právu

Ve středu 7. března pořádala ELSA Plzeň ve spolupráci s IMFSA Plzeň a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje konferenci Lékař práv, která prozkoumávala průsečíky mezi medicínou a právem.

Od dopoledních hodin se zde scházeli odborníci z obou oblastí, kteří přednášeli své příspěvky. První vystoupil společník advokátní kanceláře Tomáš Hodys s přednáškou na téma Dokazování v medicínských sporech, následovala jej Olga Sovová z centra zdravotnického práva Univerzity Karlovy s příspěvkem Právní odpovědnost a chování lege artis. Témata Pracovní právo v lékařství a Práva a povinnosti pracovních subjektů prezentovala Jaroslava Nováková z Fakultní nemocnice Plzeň. Konferenci zakončil krátce po páté hodině přednosta psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Jan Vevera se svými poznatky o posttraumatické poruše.

Zájemci o přednášky, kteří se akce z kapacitních důvodů již nemohli zúčastnit, si budou moci za 14 dní pustit záznam celék konference na na stránkách ELSA Plzeň a IFMSA Plzeň. Akce se uskutečnila díky partnerům, kterými byla Fakulta právnická ZČU a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy, Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Policejní akademii ČR, nakladatelství Sagit a kavárna Republica Coffee.

LW logo web15

ELSA Legal Workshop: Zásada superficies solo cedit v novém občansk...

Autor: Iveta Vildová, publikováno: 05/10/2012 10:33 | 0 komentářů
ELSA Česká republika pořádá Legal Workshop ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal.
AKCE
info

Informační schůzka

Autor: Miroslav Michálek, publikováno: 25/09/2012 22:27 | 0 komentářů
Nový studijní a zkušební řád? Studium bakalářského oboru? Mezinárodní aktivity? Nové kontakty?
AKCE
vesmir

Moot Court v kosmickém právu

Autor: Miroslav Michálek, publikováno: 22/04/2012 18:00 | 0 komentářů
*Zaujal Tě kurz mezinárodního práva veřejného? Pak by Ti mohl přijít vhod tento krátký článek s informacemi o studentské soutěži Lachs Moot Court Competition zaměřené hlavně na řešení problémů...
AKCE
workshop vedeni

Workshop: Inspirativní vedení

Autor: Miroslav Michálek, publikováno: 16/04/2012 16:00 | 0 komentářů
*V rámci partnerství s organizací AIESEC Ti nabízíme možnost zúčastnit se celodenního workshopu INSPIRATIVNÍ VEDENÍ společnosti Telefonica O2 zaměřeného na rozvoj soft skills v oblasti leadershipu a zpětné...
AKCE
eu logo

Pozvánka na odborný seminář

Autor: Miroslav Michálek, publikováno: 12/04/2012 14:30 | 0 komentářů
*ELSA Plzeň a Eurocentrum Plzeň si Vás dovolují pozvat na odborný seminář LISABONSKÁ SMLOUVA.*
AKCE
uzsvm

ÚZSVM: studijní návštěva

Autor: Miroslav Michálek, publikováno: 20/03/2012 17:00 | 0 komentářů
*ELSA Plzeň ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, pořádají studijní návštěvu této instituce.*
AKCE
bez obrázku

Druhé školení CODEXIS v tomto semestru

Autor: Miroslav Michálek, publikováno: 16/03/2012 13:30 | 0 komentářů
*Využijte příležitosti a zúčastněte se dalšího školení právního informačního systému CODEXIS od společnosti Atlas Consulting.*
AKCE
cuzk

Katastrální úřad: studijní návštěva

Autor: Miroslav Michálek, publikováno: 24/01/2012 15:00 | 0 komentářů
*ELSA Plzeň ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město pořádají studijní návštěvu této instituce.*
AKCE
manchester

Pozvánka na seminář Dr. Catherine Easton ze School of Law, Manchest...

Autor: Miroslav Michálek, publikováno: 07/12/2011 14:00 | 0 komentářů
*Přijďte na dvoudení přednáškový cyklus Dr. Catherine Easton ze School of Law, Manchester Metropolitan University, United Kingdom.*
AKCE
pouta

Německo - český seminář k trestněprávní a kriminologické prob...

Autor: Miroslav Michálek, publikováno: 10/10/2011 12:00 | 0 komentářů
*Vážení členové ELSA Plzeň, přátelé, studenti, rádi bychom Vás informovali o konání již druhého Německo - českého semináře k trestněprávní a kriminologické problematice.*
AKCE