ELSA Plzeň » Aktuálně » Mezinárodní aktivity » Czech Moot Court Competition v Mezinárodním právu soukromém 2013/14
CMCC elsa web img

Czech Moot Court Competition v Mezinárodním právu soukromém 2013/14

Autor: Filip Drnec, publikováno: 30/09/2013 20:00 | 0 komentářů

ELSA Česká republika vyhlašuje Czech Moot Court Competition v MPS 2013/2014

 

Czech Moot Court Competition je simulovaný soudní proces. Hlavním cílem projektu je prověřit znalosti studentů v daném odvětví práva a projevení jejich dostatečných profesionálních dovedností a argumentačních schopností před porotou složenou z profesionálů. Tyto praktické zkušenosti přinášejí studentovi výhodu v jeho budoucím povolání.

Czech Moot Court Competition v MPS je dvoukolová národní soutěž. Nejdříve se uskuteční písemné kolo, kde studenti ze všech fakult vypracují v zadané kauze svá podání na soud. Ta budou vyhodnocena odbornou porotou a nejlepších 8 týmů postupuje do ústního kola, kde na straně žalobce a žalovaného obhajují své pozice před soudním senátem.

 

Soutěž je určena pro dvoučlenné týmy. Přihlášení do soutěže proběhne okamžikem doručení obou soutěžních podání, strukturovaných životopisů členů soutěžního týmu a vyplněné přihlášky na email mootcourt@elsa.cz ve stanovené lhůtě, tedy do 1. listopadu 2013.

Písemná podání mají dvě části: návrh na zahájení řízení jménem žalobce a vyjádření k této žalobě jménem žalovaného. Podání budou hodnocena nestrannými hodnotiteli jako práce anonymní. Každá z těchto částí nesmí rozsahem přesáhnout sedm stran textu formátu A4 při použití písma Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5. Je dovoleno užívat poznámky pod čarou. 

 

Dne 15. listopadu dojde k vyhlášení výsledků písemných kol. Finální kolo soutěže, tedy samotný simulovaný soudní spor, proběhne ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Do ústního kola tak postoupí 8 týmů, a to týmy s nejlepším písemným ohodnocením. Jednání budou hodnotit senáty složené z akademiků a odborníků z praxe. Účast veřejnosti během ústního kola je povolena. Více se dozvíte v pravidlech soutěže.

 

Cena pro vítězný tým je 20.000,- Kč, tým umístěný na druhém místě získává 15.000,- Kč.

 

Kauzu na tématiku mezinárodního práva soukromého vytvořila Katedra mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Partnerem soutěže je BBH, advokátní kancelář, v.o.s. Partner soutěže se zúčastní ústního kola, po skončení všech částí soutěže budou partnerovi postoupena písemná podání soutěžních týmů a strukturované životopisy účastníků soutěže, za cílem zprostředkování kontaktu mezi advokátní kanceláří BBH a studenty pro možnou budoucí spolupráci.

KAUZU SOUTĚŽE CMCC V MPS NALEZNETE ZDE
PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE NALEZNETE ZDE

Veškeré dotazy zasílejte na mootcourt@elsa.cz

 

Hana Pavlišová
Vice President for Academic Activities
ELSA Czech Republic

pavlisova@elsa.cz 
+ 420 720 443 373

 

 


 

Pošli tvůj komentář
Nikdo na této stránce ještě nepřidal komentář.