ELSA Česká republika » STEP » Zájemcům o zahraniční stážisty (Partnerům)

Zájemcům o zahraniční stážisty (Partnerům)

Program STEP umožňuje již více než 30 let studentům práv a mladým právníkům získávat praxi v zahraničí. Zaměstnavateli jsou advokátní kanceláře, právní oddělení společností, soudy, univerzity, vládní a nevládní organizace i mezinárodní instituce. Tyto stáže je možno realizovat v jakékoli právní oblasti a činnosti, a to během celého roku. Kvalifikovaní a vysoce motivovaní stážisté jsou vybíráni z 40 000 členů ELSA ve 43 státech na 300 univerzitách po celém světě.

Účast na STEPu je velmi jednoduchým a efektivním způsobem, jak si rozšířit obzory a zároveň učinit cennou investici.

Základní principy

 • Stáže fungují tak, že nejprve vyplníte formulář, kde zvolíte požadavky týkající se právnických a jazykových znalostí stážisty a stupně vzdělání. Na základě Vašich preferencí ELSA vybere nejvhodnější uchazeče, ze kterých si budete moci vybrat. 
 • Stáže se uskutečňují během celého roku a mohou trvat v rozmezí dvou týdnů do dvou let. Délku stáže si určujete sami.
 • Škála zájemců o stáž je opravdu široká díky tomu, že ELSA působí ve 43 zemích a má přibližně 40 000 členů. Stáží se můžou zúčastnit nejen studenti, ale taktéž mladí absolventi právnických fakult do 36 let.

 

Výhody programu STEP

 • zajištění nejvhodnějších stážistů z rozsáhlé sítě ELSA;
 • dostupnost kvalifikovaných stážistů na kratší či delší dobu v průběhu celého roku;
 • propagace Vaší organizace v ČR i Evropě v nabídce stáží studentům distribuované po celé naší síti (http://step.elsa.org/traineeships/);
 • zdokonalení schopností, inspirace Vašich pracovníků (jazykové, nové úhly pohledu, pracovní postupy);
 • posílení mezinárodní perspektivy a kontaktů Vaší organizace;
 • zvýšení Vaší prestiže a dobrého jména;
 • ELSA zajišťuje veškerou administrativu při výběru stážisty;
 • ELSA pomáhá také zahraničním studentům s adaptací na nové prostředí, a to ve všech směrech – od zajištění náplně volného času studenta (společenské akce, návštěvy památek) po nalezení ubytování či pomoc s vízy.