FAQ

Kdo se programu může zúčastnit?

  • Stáží se mohou zúčastnit nejen studenti, ale také mladí absolventi práv do 36 let. Jedinou podmínkou je být členem ELSA.

Kde stáže probíhají?

  • Stáže probíhají ve všech právně relevantních oblastech u nejrůznějších subjektů – např. v advokátních kancelářích, na právních odděleních firem, u soudů, ve vládních, neziskových i mezinárodních organizacích. Kromě evropských zemí bývají v nabídce i jiné části světa jako USA. Aktuální stáže jsou uveřejňovány ve STEP Newsletteru.

Kdy stáže probíhají?

  • Pracovní místa ELSA nabízí během celého roku. Stáže trvají v délce od 2 týdnů do 2 let. Průměrná délka stáže je 4 týdny. Nejvíce stáží je nabízeno v průběhu letních prázdnin.

Co mi zahraniční stáž přinese?

  • Můžete získat praxi v oboru, zjistit, jak se aplikuje právo v zahraničí, můžete srovnat český a zahraniční právní systém. Výhodou je také dosažení neocenitelných zkušeností a navázání kontaktů v právnickém prostředí, ale i nových přátelství. Navíc poznáte cizí kulturu a způsob života za hranicemi České republiky a zároveň si domů přivezete mnoho nezapomenutelných zážitků. K tomu ještě získáte od ELSA International certifikát o absolvování programu.

Jak se zapojuje ELSA?

  • Kromě zprostředkování stáže ELSA studentům před začátkem a v průběhu stáže poskytuje asistenci. Stážista tak získá důležité informace o zemi, kam se chystá. ELSA mu pomáhá zajistit vhodné ubytování, v případě potřeby taktéž obdržet vízum. Dále ho začleňuje do společenského života.

Jaké je finanční ohodnocení stáže?

  • Výše peněžité odměny je různorodá. Některé stáže jsou placeny více než solidně, jiné placené nejsou. U neplacených stáží je však plat vykompenzován jinými benefity (např. ubytováním). Podrobnosti o ohodnocení jsou uvedeny u každé stáže individuálně.

Kolik stojí přihlášení do programu?

  • Účast na programu je bezplatná, ELSA za zprostředkování nic neplatíte, ELSA ani nezískává žádná procenta z Vaší odměny. Celý program funguje na dobrovolné práci členů ELSA.

Jak se můžu přihlásit?

  • Přihlásit se lze jednoduše vyplněním elektronické přihlášky, která je dostupná na step.elsa.org. Můžete se najednou hlásit až na 3 stáže, které seřadíte dle svých preferencí.

Jak zjistím, že jsem byl vybrán?

  • Pokud budete vybráni, budete o tom obeznámeni emailem. Vaše jméno bude vyvěšeno na internetových stránkách ELSA International. Dále budete vyzváni k vyplnění formuláře, kterým závazně potvrdíte svou účast na stáži. Pak již budete v kontaktu se členy hostující ELSA skupiny, kteří Vás náležitě připraví na Váš příjezd.

Mohu zrušit svou přihlášku nebo účast na stáži?

  • Pokud se nemůžete stáže zúčastnit, musíte kontaktovat ELSA před deadlinem stanoveným pro danou stáž. Po deadlinu lze stáž odmítnout pouze ze závažných důvodů stanovených na konci formuláře (bod 7.). Tyto důvody je třeba doložit relevantními dokumenty (např. lékařskou zprávou).