STEP

STEP (Student Trainee Exchange Programme) je program výměnných stáží fungující od roku 1984, který je považován za vlajkovou loď ELSA. Stáže trvají po dobu 2 týdnů až 2 let a uskutečňují se v jakémkoli právním prostředí, např. v právních firmách, u soudů, ve veřejných institucích, v bankách, na firemních právních odděleních, v poradenských firmách a v mezinárodních a evropských organizacích.
Pro poskytovatele stáže představuje STEP unikátní příležitost získat na základě svých požadavků vysoce kvalifikované studenty práv z celé Evropy jako stážisty. Zaměstnavatel je také propagován v rámci celé Evropy prostřednictvím nabídky stáží studentům uveřejněné v Newsletteru, který vychází dvakrát za rok. Mezi další výhody patří zdokonalení jazykových schopností firemních zaměstnanců a jejich inspirace, či rozšíření mezinárodní perspektivy a kontaktů partnerské organizace. Stážistům pak STEP poskytuje praxi v různých oblastech práva a zprostředkovává kulturu cizích zemí.  Díky našemu osobnímu přístupu poskytne ELSA stážistovi asistenci s hledáním ubytování a případným získáním víza. Dále organizuje společenský program tak, aby byl stážista zapojen do každodenního života místní komunity.
V akademickém roce 2016/2017 bylo v rámci celé ELSA sjednáno 404 stáží a přihlásilo se 4255 zájemců o STEP.

STEP (Student Trainee Exchange Programme) je program výměnných stáží fungující od roku 1984, který je považován za vlajkovou loď ELSA. Stáže trvají po dobu 2 týdnů až 2 let a uskutečňují se v jakémkoli právním prostředí, např. v právních firmách, u soudů, ve veřejných institucích, v bankách, na firemních právních odděleních, v poradenských firmách a v mezinárodních a evropských organizacích.


Pro poskytovatele stáže představuje STEP unikátní příležitost získat na základě svých požadavků vysoce kvalifikované studenty práv z celé Evropy jako stážisty. Zaměstnavatel je také propagován v rámci celé Evropy prostřednictvím nabídky stáží studentům uveřejněné v Newsletteru, který vychází dvakrát za rok. Mezi další výhody patří zdokonalení jazykových schopností firemních zaměstnanců a jejich inspirace, či rozšíření mezinárodní perspektivy a kontaktů partnerské organizace. Stážistům pak STEP poskytuje praxi v různých oblastech práva a zprostředkovává kulturu cizích zemí.  Díky našemu osobnímu přístupu poskytne ELSA stážistovi asistenci s hledáním ubytování a případným získáním víza. Dále organizuje společenský program tak, aby byl stážista zapojen do každodenního života místní komunity.


V akademickém roce 2016/2017 bylo v rámci celé ELSA sjednáno 404 stáží a přihlásilo se 4255 zájemců o STEP.