ELSA Česká republika » O ELSA » National Council Meeting

National Council Meeting

NCM (National Council Meeting) ELSA Czech Republic je zpravidla čtyřdenní příležitostí pro společné setkání členů ze všech lokálních skupin ELSA Česká republika, jež probíhá pravidelně dvakrát do roka (na podzim a na jaře) v prostorách rekreačního zařízení, zvoleného organizující lokální skupinou. Program bývá zahajován ve čtvrtek úvodní plenární schůzí, na kterou navazuje páteční plenární schůze, kde je prostor zejm. pro prezentace činností a aktivit jednotlivých sekcí všech lokálních skupin. Nedílnou součástí denního programu v průběhu NCM jsou rovněž semináře a workshopy v rámci každé sekce, které jsou vedeny příslušným členem republikového výboru. Samozřejmě jsou dny vyplněny i zábavnými odpočinkovými hrami, nesoucími se v jednotném tématu celého NCM, pro všechny účastníky. Sobotní večer je pak zvláště vyhrazen pro víkendový zlatý hřeb - tematickou party, která se každý rok nese v jiném duchu, a to na základě rozhodnutí pořádající lokální skupiny. Závěrečná plenární schůze, na níž je poslední prostor pro hlasování o podaných podnětech, se koná v neděli dopoledne, čímž je celkový program NCM oficiálně ukončen.