ELSA Česká republika » O ELSA » ELSA International

ELSA International

ELSA International je mezinárodní organizací, která sdružuje a koordinuje národní skupiny ELSA, které jsou jejími členy.

Nejvyšším orgánem ELSA International je Council (Sněm), který se setkává dvakrát ročně na International Council Meeting (ICM) a rozhoduje o zásadních otázkách fungování ELSA a volí Výbor ELSA International (International Board).

Pro více informací o ELSA International navštivte www.elsa.org