ELSA Česká republika » Archiv » Semináře » Jak uspět v přední mezinárodní advokátní kanceláři?

Jak uspět v přední mezinárodní advokátní kanceláři?

ELSA Česká republika ve spolupráci s mezinárodní advokátní kanceláří NATLACEN WALDERDORFF CANCOLA (ENWC) připravila dne 28. 4. 2009 na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity přednášku s diskusí: Jak uspět v přední mezinárodní advokátní kanceláři? Účastníci přednášky měli možnost zúčastnit se soutěže o tři kupony na publikace v hodnotě 1 000 Kč.