Semináře

Semináře jsou svým charakterem a rozsahem krátkou jednorázovou akcí v délce trvání cca 1,5-2hod. Snažíme se těmito semináři reagovat vždy na aktuální témata, kde se mohou studenti dozvědět užitečné informace, získat kontakt s významnými osobnostmi právního světa a debatovat o zajímavých aktuál­ních otázkách.