ELSA Česká republika » Archiv » Římskoprávní Moot Court Competition » MCC 2012/2013 z římského práva

MCC 2012/2013 z římského práva

 

I. Mezinárodní římskoprávní Moot Court 2012/2013

   

  Moot Court Competition je simulovaný soudní proces. Hlavním cílem projektu je prověřit znalosti studentů v daném odvětví práva a projevení jejich dostatečných profesionálních dovedností a argumentačních schopností před porotou složenou z profesionálů. Tyto praktické zkušenosti přinášejí studentovi výhodu v jeho budoucím povolání. Římskoprávní Moot Court se svým průběhem podobá vystupování před římským Preatorem.

   

  Mezinárodní římskoprávní Moot Court je dvoukolová soutěž. Je tvořena lokálním kolem a finálním, mezinárodním kolem. Obě kola se rozdělují na písemnou a ústní část. Lokální písemné části mohou být 1 až 3 podle počtu přihlášených soutěžících. Nejdříve se uskuteční písemná kola, kde studenti vypracují otázky na určitou tématiku, jejíž zadání dostanou na místě. Následně svá písemná vypracování student obhájí před odbornou porotou, a to na konci poslední písemné části. Je tedy možné, že první část bude jen písemná a druhá či třetí část lokálního kola bude písemná a následně ústní. 

   

  Pro soutěž byla vypracována jednoduchá a obecná pravidla, aby všechny fakulty dodržovaly stejný postup při pořádání lokálního kola. Do finálního kola, konaného v tomto 1. ročníku soutěže v Olomouci, postoupil vždy jeden, vítězný tým z každé zúčastněné fakulty.

   

  Soutěž je určena pro 1-3 členné týmy ze všech ročníků zúčastněných právnických fakult z České republiky a Slovenské republiky. Soutěže se účastní právnické fakulty z Brna, Olomouce, Prahy, PEVŠ z Prahy, Plzně, Banské Bystrice, Bratislavy a Trnavy.

   

  Výhrou v soutěži bylo pro:

  1. místo 9.000 Kč,

  2. místo 6.000 Kč,

  3. místo 3.000 Kč.

   

  Hlásit se do soutěže mohli studenti na email svých fakultních koordinátorů, a to do 25. března 2013. Všem koordinátorům a spolupracovníkům velice děkuji za jejich práci. Jsou to:

   

  Brno – Matěj Kučera, kucera@elsa.cz,

  Olomouc – Blanka Hrdinová, hrdinova@elsa.cz,

  PEVŠ – Erika Drahošová, drahosova@elsa.cz,

  Plzeň – Jan Halámka, halamka@elsa.cz,

  Praha – Filip Baloušek, balousek@elsa.cz,

  Banská Bystrica – Imrich Tomaško – imrich.tomasko@elsa.sk,

  Bratislava – Pavol Krajči – krajci.pavol@gmail.com,

  Trnava – Klára Nemcová – klara.nemcova@elsa.sk.

   

  Finální kolo mezinárodní soutěže proběhlo v pátek 19. dubna 2013 v Olomouci. Do té doby proběhla všechna lokální kola na všech fakultách v termínu, který si lokální koordinátoři spolu s vyučujícími římského práva sami určili.

   

  Sponzorem soutěže byl projekt Právo Moderně a Katedra právních dějin z PF Univerzity Palackého v Olomouci. Sponzorům velice děkujeme za to, že jsme díky nim mohli soutěž uspořádat.

   

  Ve finále soutěžilo 8 týmů z ČR a SR před 10ti člennou porotou v čele s doc. Nemcem z Bratislavy. Písemné zadání pro finálové kolo bylo vypracováno členy Katedry právních dějin na PF UPOL v Olomouci. Garantkou soutěže a hlavní pořadatelkou byla JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D z Olomouce.

   

  Na 1. místě se umístil tým z BRNA - Jan Brož, Václav Dvorský a Tomáš Křivánek.

  Na 2. místě se umístil tým z BRATISLAVY - Tomáš Valo, Juraj Lackovič a L'udmila Hrnčiarová.

  Na 3. místě se umístil tým z PLZNĚ - Jan Gregor a Jakub Šefrna.

   

  Studentům, kteří skončili na prvních třech místech, gratulujeme! Všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast v soutěži, projevili jste velkou odvahu před takovou porotou vstát a promluvit, byli jste skvělí!

   

  Fotografie z finále soutěže naleznete ve fotogalerii.

   

  Děkuji.

   

  Kateřina Kapková

  Viceprezidentka pro Akademické Aktivity 2012/2013

  kapkova@elsa.cz