ELSA Česká republika » Archiv » Římskoprávní Moot Court Competition

Římskoprávní Moot Court Competition

Moot Court Competition (MCC) je simulovaný soudní proces. Hlavním cílem projektu je prověřit znalosti studentů v daném odvětví práva a projevení jejich dostatečných profesionálních dovedností a argumentačních schopností před porotou složenou z profesionálů. Tyto praktické zkušenosti přinášejí studentovi výhodu v jeho budoucím povolání.

Římskoprávní MCC se svým průběhem podobá vystupování před Preatorem. Probíhá tedy tak, že soutěžící vystoupí před odbornou porotou a diskutují s ní o řešení zadaného případu. Nevystupují zde dvě dvojice soutěžících proti sobě, jako je tomu při klasickém Moot Courtu, například soutěži Czech Moot Court Competition (CMCC).

Mezinárodní římskoprávní MCC je dvoukolový. Je tvořen lokálním kolem a finálním, mezinárodním kolem. Obě kola se rozdělují na písemnou a ústní část. Lokální písemné části mohou být 1-3 podle počtu přihlášených soutěžících. Nejdříve se uskuteční písemná kola, kde studenti vypracují otázky na určitou tématiku, jejíž zadání dostanou na místě. Písemná vypracování student obhájí před odbornou porotou, a to na konci poslední písemné části. Je tedy možné, že první část bude jen písemná a druhá či třetí část lokálního kola bude písemná a následně ústní.

Do mezinárodního finálního kola postupuje vždy 1 nejlepší tým ze zúčastněných fakult. Soutěže se účastní týmy z veřejných i soukromých právnických fakult z České i Slovenské republiky.