ELSA Česká republika » Archiv » Research Group Competitions » RGC 2010/2011 - Mališ Nevrkla Legal

RGC 2010/2011 - Mališ Nevrkla Legal

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal vyhlašuje

3. ročník Research Group Competition!

 

„Disenty soudců a odtajnění hlasování v české justici – ano či ne?“

Výherci soutěže se stali:

1. místo Karel Ulík – PF UK v Praze
2. místo Vít Křížka - PF MUNI v Brně
3. místo Zuzana Švihelová – PF UK v Praze

 

Pro letošní ročník 2010/2011 bylo zvoleno téma "Disenty soudců a odtajnění hlasování v české justici - ano či ne?" s volnou návazností na uskutečněný Legal Workshop.

Cílem soutěže je analýza vhodnosti většího "odtajnění" mechanismu senátního rozhodování prostřednictvím možnosti publikace odlišného stanoviska (disentu, separátního vóta) přehlasovaných soudců a zrušení tajnosti hlasování.

Podrobnosti zadání

Odlišná stanoviska (disenty) mohou při své rozhodovací praxi publikovat pouze soudci Ústavního soudu a v určitých případech rovněž soudci Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu, zatímco soudci senátů obecných tuto možnost zákonem přiznanou nemají. Protokol o senátním hlasování je navíc uložen v zalepené obálce a účastníci řízení k němu nemají přístup.

Má toto utajení procesu senátního rozhodování v současné justici smysl (když oproti tomu samosoudci svůj názor logicky skrývat ani nemohou) nebo jde o historický relikt?

Jaká jsou myslitelná řešení a jejich pro a proti? Přispělo by rozšíření možnosti soudců vyjadřovat svá odlišná stanoviska ke zkvalitnění procesu rozhodování, nebo by to naopak snížilo autoritu justice? To je pouze nástin otázek, které vybrané téma přináší. Bude jistě vhodné, pokud se autoři prací zamyslí i nad dalšími a argumentačně se k nim vyjádří.

 

Doplňující informace

Problematika disentů soudců je poměrně hojně analyzovaná v zemích common law, v České republice však žádná rozsáhlejší odborná diskuse na toto téma doposud neproběhla. Právě proto, že na dané téma zatím nebylo publikování mnoho odborných názorů a komentářů, dostávají jednotlivé týmy svojí účastí v této soutěži možnost vyjádřit svůj skutečně nezávislý názor a případně přispět ke zkvalitnění stávající právní úpravy.

 

Deadline pro odeslání soutěžní práce na legalresearch@elsa.cz je 28.2.2011.

 

Účastnit se mohou 2-3 členné týmy či jednotlivci z řad studentů ze soukromé či veřejné právnické fakulty v České republice, kteří se budou zabývat rozborem tématu, vyjádří své názory a nové pohledy. Přesné formální náležitosti zhotovení práce jsou uvedeny níže. Materiály z témat diskutovaných na Legal Workshopu je možné zájemcům zaslat. Hodnocení prací zajišťuje objektivní tým porotců složený z odborníků na letošní téma.

 

Nejlepším autorům bude článek otištěn v odborném právním časopise a získají ceny:

1. MÍSTO - finanční odměna ve výši 15.000 Kč + publikace v právním časopise,

2. MÍSTO - finanční odměna ve výši 9.000 Kč.

 

Formální náležitosti práce

Práce:

- bude vyhotovena v českém jazyce,
- bude respektovat základní postupy a etiku vědecké práce,
- bude předložena v úhledné úpravě v tištěné i elektronické podobě,
- bude v rozsahu cca 12 normostran, tj. 21.600 znaků včetně mezer,
- musí být anonymní (tj. bez uvedení autora v textu, informacích o dokumentu apod.).


Práce zasílejte do 28.2.2011 na legalresearch@elsa.cz!

 

Oľga Mitášová
mitasova@elsa.cz

VP AA 2010/2011