ELSA Česká republika » Archiv » Research Group Competitions

Research Group Competitions

Soutěž písemných prací Research Group Competition se zaměřuje zejména na základní vlastnosti právníka: kriticky přemýšlet a vyjadřovat a prezentovat svoje myšlenky psaným projevem. Dalším směrem, kterým se projekt snaží ubírat je vyplnění absence příležitostí pro studenty věnovat se výzkumné činnosti a následně veřejně prezentovat její výsledky pomocí publikace.

Princip soutěže je postaven tak, že umožní skupinám studentů zabývat se nejasným diskutovaným tématem v určené právní oblasti, zkoumat všechny jeho aspekty z nového úhlu pohledu a mít možnost představit svůj originální náhled v rámci publikační činnosti. Projekt tak otevírá prostor pro novou a zajímavou argumentaci, přispívá k objevení nových talentů mezi studenty a zároveň jim poskytuje šanci se realizovat a prezentovat své myšlenky široké právní veřejnosti v rámci publikování svých závěrů.

Projekt je určen studentům všech právnických fakult v České republice, kteří již dosáhli vzdělání v dané oblasti práva, ze které bude určené téma, nebo jsou natolik schopní a ambiciózní, že chybějící vědomosti doplní vlastním studiem a právními názory.

 

Všechny materiály v podsekcích jsou k dispozici na žádost u současného VP AA (viz sekce Kontakty)