Open Days

Známé dny otevřených dveří a besedy s právními osobnostmi pořádané ELSA spatřují svůj cíl v představení studentům jednotlivých advokátních kanceláří a dalších možných povolání z právního prostředí a spadají pod sekci Akademických Aktivit zvanou Lawyers at Work Events.

Hlavním cílem projektu je studentům práva přiblížit konkrétní chod advokátní kanceláře v den, kdy je plná zaměstnanců a pracuje v jejím obvyklém režimu. Tato osobní stránka umožní kanceláři možné získání nových pracovníků a zároveň se studentům ukáže v reálném světle. Studenti se během Open Day vyptávají na otázky související s během kanceláře nebo na advokátní kancelář samotnou, čímž získají potřebné znalosti o chodu kanceláří tohoto typu. Nemalou zkušeností je také rozhovor se studenty anebo koncipienty, čímž může dojít k předání zkušeností a odbourání případného strachu k pohovoru ve velké advokátní kanceláři. Student získává informace o požadavcích AK a o náplni práce advokáta obecně.

ELSA Česká republika pořádá pravidelné návštěvy advokátní kanceláře Allen & Overy.