ELSA Česká republika » Archiv » Legal Workshops » LW 2011/2012 - Allen & Overy

LW 2011/2012 - Allen & Overy

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy uspořádala ve dnech 10. – 11. 5. 2012 již tradiční dvoudenní ELSA Legal Workshop na téma „Akvizice společností a mezinárodní arbitráže v praxi“. Tento praktický seminář proběhl v prostorách advokátní kanceláře. Pracovním jazykem tohoto semináře byla  z části angličtina. Seminář byl zakončen udělením certifikátu advokátní kanceláře Allen & Overy.

ELSA Legal Workshop je praktický seminář pro studenty všech právnických fakult připravovaný ve spolupráci s advokátní kanceláří, jehož hlavním cílem je seznámit studenty s praktickými vědomostmi nutnými pro právní praxi, které běžně nejsou na fakultách vyučovány. Hlavním cílem projektu je studentům práva přiblížit konkrétní problematiku v oblasti práva metodou práce, která jim bude v jejich budoucím uplatnění hrát nemalou roli. Studenti tak během workshopu pracují jak jednotlivě, tak v týmech, pod vedením zkušených advokátů a mají možnost předvést své praktické dovednosti.