ELSA Česká republika » Archiv » Legal Workshops » LW 2009/2010 - Mališ Nevrkla Legal

LW 2009/2010 - Mališ Nevrkla Legal

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal uspořádala dne 10. 12. 2010 jednodenní ELSA Legal Workshop na téma „Separátní vóta a odtajnění hlasování v české justici - ano či ne?“. Tento praktický seminář se odehrál na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Cílem workshopu byla analýza vhodnosti většího „odtajnění“ mechanismu senátního rozhodování prostřednictvím možnosti publikace odlišného stanoviska a zrušení tajnosti hlasování. Odlišná stanoviska mohou v určitých případech publikovat soudci Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, zatímco soudci senátů obecných soudů tuto možnost nemají. Protokol o hlasování je navíc uložen v zalepené obálce a účastníci řízení k němu nemají přístup.

Účastníci workshopu tak měli za úkol věnovat se mimo jiné otázkám, zda má toto utajení procesu rozhodování v současné justici smysl či zda jde o historický relikt, dále pak také jaká jsou myslitelná řešení a jejich pro a proti.