ELSA Česká republika » Archiv » Legal Workshops » LW 2008/2009 - Glatzová & Co.

LW 2008/2009 - Glatzová & Co.

Advokátní kancelář Glatzová & Co. ve spolupráci s ELSA Brno a ELSA Praha uspořádali ELSA Legal Workshop „Zachraň svého klienta aneb řešení obchodních sporů v praxi“, který se konal dne 21.10.2008 v Brně v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity a dne 13. 11. 2008 v Praze v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jednalo se o praktický seminář seznamující účastníky s možnými postupy při řešení obchodních sporů klienta. Na pořad přišly otázky, jak předcházet sporům při přípravě smluvní dokumentace, jak analyzovat již existující konflikt a jak navrhnout nejvhodnější postup. Během semináře byla předvedena ukázka přípravy a zahájení soudního sporu včetně alternativních metod narovnání sporu. Účastníci měli též příležitost uplatnit své teoretické znalosti při řešení aktuálních problémů a případů přímo pod dohledem zkušených právníků.