ELSA Česká republika » Archiv » Legal Workshops » LW 2008/2009 - Allen & Overy

LW 2008/2009 - Allen & Overy

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy uspořádala ve dnech 25. – 26. června 2009 v prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy dvoudenní seminář na téma "Akvizice společností v praxi".

Na programu prvního dne bylo po ubytování mimopražských účastníků v hotelu (zajištěném samotnou advokátní kanceláří) jejich uvítání v prostorách advokátní kanceláře, po němž následovalo představení společnosti Allen & Overy prostřednictvím prezentace. Po obědě začala tematická část semináře, kdy proběhla prezentace o tématu Due diligence (Akvizice společností v praxi), na kterou plynule navázalo uvedení přichystané případové studie. Po krátkém občerstvení měli účastníci možnost na dané případové studii pracovat ve skupinách. Tím skončila pracovní část prvního dne, který byl zakončen společnou večeří.

Ve druhém dni se mohli účastníci těšit na zhodnocení výsledků předchozího dne a analýzu výsledků pracovních skupin. Po obědě následovala již tradiční Negotiation Game, která má za úkol skloubit jak zábavu, tak získání nových vědomostí a dovedností. Seminář byl zakončen udělením certifikátu advokátní kanceláře Allen & Overy.