ELSA Česká republika » Archiv » Legal Workshops

Legal Workshops

Legal Workshop je praktický seminář pro studenty všech právnických fakult připravovaný ve spolupráci s advokátní kanceláří, jehož hlavním cílem je seznámit studenty s praktickými vědomostmi nutnými pro právní praxi, které běžně nejsou na fakultách vyučovány.

Program semináře včetně jeho zaměření určuje advokátní kancelář za pomoci ELSA Česká republika. Seminář probíhá v sídle advokátní kanceláře, aby se studenti mohli seznámit s reálnymi pracovními podmínkami, ale je možné ho zorganizovat i na fakultách.

Hlavním cílem projektu je studentům práva přiblížit konkrétní problematiku v oblasti práva metodou práce, která jim bude v jejich budoucím uplatnění hrát nemalou roli. Studenti tak během workshopu pracují jak jednotlivě, tak v týmech, pod vedením zkušených advokátů a mají možnost předvést své praktické dovednosti.

Z vedlejších cílů je pak důležité zmínit oboustranné poznání a prezentaci. Studenti mají možnost předvést své schopnosti a znalosti na půdě prestižní advokátní kanceláře. Na druhé straně advokátní kancelář má možnost prezentovat svoje pracovní prostředí před studenty a popřípadě najít vhodné adepty do svého týmu.