Konference

Jednou z hlavních aktivit ELSA je pořádání konferencí, které jsou ná­ročnější jak na organizaci, tak na čas, ale o to jsou přínosnější. Pořádáme konferen­ce velké i malé, jedno i vícedenní, místní, národní nebo mezinárodní. Dáváme tak studentům příležitost dozvědět se víc, dis­kutovat s odborníky a získat položku do ži­votopisu.