ELSA Česká republika » Archiv » Institutional Study Visits » Štrasburk 2009 (ELSA Olomouc)

Štrasburk 2009 (ELSA Olomouc)

Štrasburk, hlavní město Alsaska ve východní Francii na levém břehu Rýna s téměř 240 000 obyvateli, se stal cílem naší „elsácké“ cesty ve dnech 24. – 26. března 2009. Toto město, v minulosti patřící střídavě Německu a Francii, je sídlem Rady Evropy, Evropského Parlamentu a Evropského soudu pro lidská práva, po Bruselu druhé nejdůležitější místo evropského společenství.

Právě evropské instituce se staly hlavní náplní naší výpravy. Díky Filipu Říhovi (Director Academic Activities), který vyjednal tento zájezd prostřednictvím pana europoslance MUDr. Milana Cabrnocha a jeho asistentek, jsme zažili nezapomenutelnou a velmi obohacující cestu. Kromě našeho osmičlenného elsáckého zastoupení byli členy výpravy i další studenti, ať již středních či vysokých škol, zástupci neziskových organizací či pacienti onkologického oddělení.

V úterý ve večerních hodinách jsme dorazili do města Kehl, vzdáleného přibližně patnáct minut cesty od samotného Štrasburku, kde se nacházel hotel, ve kterém jsme byli ubytování. Druhý den nás čekala prohlídka Evropského parlamentu a Rady Evropy. V dopoledních hodinách jsme jako první navštívili Radu Evropy (založena 1949), kde jsme měli možnost shlédnout prezentaci o fungování této instituce a následně jsme si prohlédli jednací sál, kde probíhá hlasování. Po prohlídce Rady jsme měli dvě hodinky volna, které jsme využili k tomu, že jsme si alespoň z venku (prohlídka nebyla na oficiálním programu) prohlédli Evropský soudní dvůr pro lidská práva, který byl ve Štrasburku založen roku 1959. Odpoledne nás čekala prohlídka Evropského parlamentu, který funguje od roku 1952.

K setkání s panem europoslancem MUDr. Milanem Cabrnochem bohužel neproběhlo, jelikož pan poslanec nebyl kvůli důležitému jednání ve Štrasburku. Přednáška  a diskuze ale proběhla, a to dokonce s europoslanci dvěma – panem europoslancem Ing. Janem Zahradilem a panem europoslancem Ing. Oldřichem Vlasákem. Námětem diskuze byla především současná politická situace v České republice a postoj Evropské unie k těmto skutečnostem, české předsednictví, finanční krize či blížící se eurovolby.

Dalším bodem programu byla návštěva plenárního zasedání Evropského parlamentu. V rámci problematiky vztahů s Kazachstánem a Běloruskem jsme měli možnost vidět hovořit i Alexandra Vondru, místopředsedu vlády pro evropské záležitosti. Poslední čtvrteční den našeho pobytu byl věnován prohlídce historického centra Štrasburku, jež je zapsáno na listu UNESCA. Dominantou města je románsko–gotická katedrála Notre-Dame.

Díky tomuto zájezdu nám bylo přiblíženo fungování evropských institucí a celkově to byla velmi obohacující cesta, která nám umožnila se na vše podívat jinýma očima a pochopit mnohé souvislosti fungování evropského systému.

Petra Doležalová

(ELSA Olomouc)