Mnichov 2009

ELSA Česká republika zorganizovala dne 23. 10. 2009 exkurzi do Evropského patentového úřadu v Mnichově.

Na programu bylo uvítání a představení instituce, následovala přednáška o rozvoji současného evropského patentového systému, po krátké pauze zástupci instituce představili možnosti stáží a pracovních příležitostí na této instituci a oficiální část návštěvy byla zakončena sekcí otázek a odpovědí, kde se účastníci mohli libovolně zeptat na cokoli, co je zajímalo. Po společném obědě v režii patentového úřadu měli účastníci rozchod, aby se mohli v příjemném podzimním odpoledni také pokochat krásami města Mnichova.