Brusel 2008

ELSA Česká republika zorganizovala ve dnech 7. – 9. 4. 2008 návštěvu institucí v „hlavním městě Evropy“ – belgickém Bruselu. Výprava o kapacitě patnnácti studentů cestovala do Bruselu nejlevnějším studentským dopravním prostředkem – autobusem a ubytována byla v hostelu v centru města. Tématem zájezdu byl „Proces tvorby komunitárního práva“. Během tří dnů však účastníci nenavštívili jen Evropskou komisi a Evropský parlament, ale také sídlo NATO, Radu EU, stálé zastoupení České republiky při Evropské unii a v neposlední řadě také instituci nejdůležitější – ELSA House, sídlo mezinárodního výboru ELSA International…. Při výběru účastníků byli upřednostněni nováčci v ELSA, tzv. fresheři (členství v ELSA bylo nutnou podmínkou účasti).