ELSA Česká republika » Archiv » Essay Competitons » EC 2012/2013 Allen&Overy

EC 2012/2013 Allen&Overy

ELSA Česká republika ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy vyhlašuje 13. ročník soutěže studentských prací Essay Competition na téma:

 

„Kauza jako předpoklad platnosti závazku“

 

Dne 5.3.2013 proběhlo předávání cen do soutěže studentských prací Allen & Overy Essay Competition na JFK v Praze. Tohoto 13. ročníku soutěže se celkem zúčastnilo 9 soutěžících. Výherci se stali:

1. místo Josef Kříž - PF UK v Praze,

2. místo Veronika Šebeková  - PF UK v Praze,

3. místo Pavel Doubek - MUNI v Brně.

 

"Platnosti závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na základě kterého je dlužník povinen plnit. Věřitel je však povinen prokázat důvod závazku, s výjimkou cenných papírů hromadně vydaných nebo jiných cenných papírů, pro které je zákonem stanoveno, že věřitel tuto povinnost nemá." Poněkud kryptický § 495 občanského zákoníku příliš neosvětlují ani komentáře. Co všechno může a co naopak nemůže být kauzou, musí kauzu mít každé jednotlivé (třeba nahodilé) ustanovení smlouvy a jaké důsledky má absence kauzy? Autoři práce se pak na základě svých závěrů v obecné části práce vyjádří také k ustanovení smlouvy o syndikovaném úvěru (tj. úvěru poskytnutém více věřiteli), podle něhož dlužník vedle každé částky, kterou dluží některému z věřitelů, automaticky dluží stejnou částku také další osobě - agentovi pro zajištění*."

* Tento koncept se anglicky nazývá parallel debt a používá se proto, aby agent pro zajištění, jednající svým jménem na účet věřitelů, mohl přijmout od dlužníka zajištění, které by jinak bylo nemožné nebo nepraktické zřídit ve prospěch více věřitelů, například zajištění zástavním právem k majetku dlužníka.

 Začátek soutěže je 1.listopadu 2012. Soutěž trvá do 25.února 2013.

Soutěžící musí být studentem bakalářského nebo magisterského studia na některé z právnických fakult v České republice, ke dni 1.11.2012.

Práce musí být psána v českém jazyce v rozsahu maximálně 5 000 slov.

Doporučujeme klasickou formální stránku práce, jako je např. u diplomové práce. Studentské práce budou opravovat vyučující, jejichž katedra se zajímá o toto téma, a to ze všech právnických fakult v ČR. Práce studentů by měla být odevzdána jako autorská.

1. místo je oceněno 20 000 Kč + 4 denní pobyt v Londýně s jednodenní návštěvou kanceláře Allen & Overy.

2. místo je oceněno 15 000 Kč.

3. místo je oceněno 10 000 Kč.

 

Práce musí být doručena na email studentskaprace@elsa.cz, bližší informace naleznete na letácích.

 

Kateřina Kapková 

kapkova@elsa.cz