ELSA Česká republika » Archiv » Essay Competitons » EC 2011/2012 Allen&Overy

EC 2011/2012 Allen&Overy

ELSA Česká republika spolu s advokátní kanceláří Allen & Overy vyhlašují 12. ročník soutěže studentských prací Allen & Overy Essay Competition

 

Téma: Význam „investic“ v arbitrážích podle mezinárodních smluv o ochraně investic

 

Výsledky letošního 12. ročníku

Celkem došlo 18 soutěžních esejí, z toho se na prvních čtyřech místech umístili:

1. místo Braňo Hock – PF UK v Praze
2. místo Milan Fric – PF ZČU v Praze
3. místo Petr Janíček – PF MUNI v Brně


Úmluva ICSID (Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států) nedefinuje termín „investice“, jak je užit v článku 25 odst. (1). Bylo řečeno, že strany dvoustranné smlouvy o ochraně investic si proto musejí samy určit, jak chápou investici, i když jakákoli taková definice má určité krajní limity. Jak tyto krajní limity definovaly rozhodčí tribunály? Dále, jaké charakteristiky musí transakce obsahovat, aby byla považována za investici? Vzniklo obecné chápání toho, co představuje investici v rozhodčích řízeních na základě mezinárodních smluv o ochraně investic?K tématu:

 

Ceny:

1. místo: 20.000 Kč + 4denní pobyt v Londýně s návštěvou kanceláře Allen & Overy

2. místo: 15.000 Kč

3. místo: 10.000 Kč

 

Deadline: 29. 2. 2012

 

Pravidla soutěže:

Soutěžící musí být studentem bakalářského nebo magisterského studia na některé z právnických fakult v České republice ke dni 29. 2. 2012. Studia se tedy mohou zúčastnit i studenti z Panevropské VŠ. Práce musí být vypracované:

a) na téma „Význam „investic“ v arbitrážích podle mezinárodních smluv o ochraně investic“,

b) v českém jazyce,

c) ve strojopisné podobě a

d) v rozsahu maximálně 5 000 slov /do rozsahu se nepočítají poznámky pod čarou ani seznam použité literatury/

 

Práce musí být doručena na adresu: ELSA Česká republika, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nebo na e-mail: studentskaprace@elsa.cz, nejpozději však dne 29. února 2012.

 

Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas s:

a) publikováním své eseje prostřednictvím ELSA Česká republika,

b) poskytnutím své eseje, jména a kontaktních údajů partnerům soutěže a partnerům ELSA Česká republika, a

c) pravidly této soutěže.

 

Pořadí prací bude určeno ELSA Česká republika na základě hodnocení odborné komise složené z odborníků oslovených ELSA Česká republika.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční na akci Job-fair Kontakt Praha 2012 v budově Právnické Fakulty Univerzity Karlovy.

 

Lenka Novotná

lenka.novotna@elsa.cz